Pripremni seminar za polaganje pravosudnog ispita

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku organizira pripremni seminar za polaganje pravosudnog ispita prema Programu pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine koji je donesen i objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj 31/15.


Program seminara se održava tokom 14 dana (dani vikenda), u periodu od 10:00 do 16:00 sati i to:

Advertisements
  • Građansko sa porodičnim pravom (5 dana)
  • Krivično pravo (4 dana)
  • Ustavno pravo i organizacija pravosuđa (1 dan)
  • Privredno pravo (2 dana)
  • Upravno i radno pravo (2 dana)

U okviru seminara planirano je da se realiziraju i praktične vježbe za polaganje pismenog dijela ispita iz Krivičnog i Građanskog prava, odnosno pisanje presuda. Predavači na seminaru su ispitivači državne Komisije za polaganje pravosudnog ispita.

Prijava za seminar

Kandidati zainteresirani za pohađanje seminara prijavljuju se putem e-maila pravosudni@pfk.edu.ba ili telefona 030 870 371. Kandidati su u prijavi dužni naznačiti željeno mjesto pohađanja seminara (Kiseljak ili Travnik).

Cijena seminara

Advertisements

Cijena seminara po polazniku iznosi 800,00 KM, a zainteresirani kandidati će podatke o uplatiti dobiti nakon potvrđene prijave.

Početak seminara

Seminar počinje 10. marta 2018. godine, i održava se tijekom 7 vikenda. Nakon okončanja seminara kandidati dobijaju certifikat o pohađanju seminara.

Mjesto održavanja seminara

Seminar će se održavati u prostorijama Pravnog fakultetu Univerziteta u Travniku (Azapovići 439, Kiseljak) ili u prostorijama Univerziteta u Travniku (Aleja Konzula 5, Travnik) u ovisnosti od pristiglih prijava.