Prilika za studentice iz BiH: Prijavite se za nagradu “Vera Šnajder”

Nagrada Vera Šnajder dodijelit će se svake godine u obliku putne pomoći (do 5.000 KM) studentici prirodnih/tehničkih nauka u Bosni i Hercegovini.


Vera Snajder Award

Život Vere Šnajder je transformiran zahvaljujući pristupu obrazovanju i međunarodnoj mobilnosti, što joj je omogućilo da uči od najboljih. Stipendija na Institutu Henri Poincaré joj je dala priliku da pomjeri svoje intelektualne granice i istraži svoj potencijal kao istraživač i profesionalac.

Vera Šnajder je zaista iskoristila ovu priliku. Ubrzo si je osigurala poziciju istraživača u Laboratoriji za hidrodinamiku na Sorboni. Svoj rad objavila je u Comptes Rendus des Sciences de l'Acadèmie des Sciences, a čak je bila tražena da radi i u novoformiranom francuskom Ministarstvu aeronautike (Ministère de l'Air ), pišu Savjetnici.ba.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Najznačajniji trenutak Verine priče je da je za nju ovo iskustvo, koje istinski mijenja život (prilika da putuje i da se druži s intelektualnom elitom u Parizu), kulminiralo povratkom u svoju domovinu i ulaganjem svojih novih iskustava u obrazovanje – osnovu modernog i prosperitetnog društva. Očigledno, Vera je vrlo rano prepoznala važnost „vraćanja“ zajednici kojoj je osjećala da pripada.

Nagrada Vera Šnajder omogućit će istraživačicama iz Bosne i Hercegovine, koje su na početku karijere, a kao i Veri, važna im je veza između vlastite potrage za znanjem i kolektivnog društvenog napretka, da:

 1. postanu globalni građani
 2. se vrate s novim znanjima i perspektivama, te ih ulože u unapređenje naše nacije i društva;
 3. se vrate s novim kulturnim iskustvima, koja mogu pomoći u jačanju multikulturalnih i multietničkih temelja BiH.

Kriteriji za nagradu

 • Jesi li neko ko služi kao uzor i pokazuje inicijativu, strast i motivaciju?
 • Jesi li osoba koja pokazuje snažne liderske osobine u svojoj profesiji, karijeri/studijama i/ili zajednici?
 • Da li u sklopu svoje zajednice dižeš svijest o problemima i pomažeš u stvaranju dugotrajnih rješenja?
 • Želiš li biti dio Verinog nasljeđa i inspirisati i druge da postanu bolji vođe/profesionalci i u tom procesu stvore bolju Bosnu i Hercegovinu?

Nagrada je namijenjena osobi koja je:

 1. redovna studentica dodiplomskog/master/doktorskog studija upisana na studij prirodnih ili tehničkih nauka u Bosni i Hercegovini (inženjerstvo, matematika, fizika, hemija itd.) ILI je nedavno diplomirala na univerzitetu u Bosni i Hercegovini (posljednjih 12 mjeseci).
 2. državljanka Bosne i Hercegovine
 3. osoba sa historijom društveno korisnog rada u Bosni i Hercegovini
 4. osoba uključena u istraživački rad/projekat koji se može prezentirati na konferenciji/radionici ILI pokazati sposobnost širenja ključnih učenja sa konferencije/radionice/posjete u Bosni i Hercegovini

Nagrada nije namijenjena studenticama iz Bosne i Hercegovine koje žive ili studiraju u inozemstvu.

Ukupni grant finansirat će Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost granta iznosiće do 5.000 KM.

Dobitnica će grant moći koristiti za finansiranje putnih troškova i troškova konferencije/posjete, i to da:

 • predstavi svoje trenutno istraživanje, kao pozvani izlagači (usmena prezentacija ili poster prezentacija) na međunarodnoj konferenciji ILI
 • prisustvuje međunarodnoj konferenciji, kao delegat s ciljem širenja stečenog znanja u Bosni i Hercegovini kroz uspješnu provedbu projekta ILI
 • sufinansira troškove istraživačke posjete u inostranstvu.

Grant pokriva i troškove Viza, osiguranja, zdravlja i sigurnost, ali je dobitnica granta dužna sama organizirati svoje zdravstveno i lično putno osiguranje i odgovarajuće vize, te uzeti u obzir zdravstvena upozorenja i upozorenja o putovanju u zemlji u koju putuju.

Grant ne pokriva Rekreativna putovanja, ali dobitnica granta može produžiti svoj boravak u zemlji putovanja o svom trošku.

Više informacija o nagradi i načinu prijave saznajte na web stranici bhfuturesfoundation.org.