Stomatološki fakultet UNSA pokreće prvi dualni studij Dentalne higijene

Predviđena je praksa na fakultetu i praksa kod poslodavca u toku studija.


Foto: Envato
Foto: Envato

Univerzitet u Sarajevu pokreće prvi studij koncipiran na principima dualnog obrazovanja na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.

Pokretanjem novog studijskog programa Dentalna higijena, koncipiranog kao dualni studij, Stomatološki fakultet sa klinikama UNSA će biti prvi fakultet koji realizuje dualni studij.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Osnovni cilj studijskog programa Dentalna higijena je školovanje visokostručnih kadrova iz oblasti dentalne higijene i osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja i vještina u direktnom radu, kao dio stomatološkog tima, sa pacijentima, gdje će aktivno sudjelovati u prevenciji bolesti usne šupljine, pripremi pacijenata za stomatološke zahvate i asistiranju tokom istih, primjeni najnovijih dijagnostičkih i terapijskih metoda za koje su obučeni, a u skladu sa principima dobre kliničke prakse.

Ovaj studij će trajati tri godine i školovat će buduće dentalne higijeničare koji imaju važnu ulogu u stomatološkim timovima u održavanju oralnog zdravlja.

Praktični dio obuke bit će organizovan kroz studentske vježbe, samostalnu praksu na klinikama fakulteta tokom studija, kao i kroz praksu kod poslodavca (stomatološke ordinacije, poliklinike, klinike).

Predviđena je praksa na klinikama Fakulteta tokom cijelog studija u ukupnom trajanju od 600 sati, kao i praksa kod poslodavca u ukupnom trajanju od 1200 sati tokom tri godine studija.

Dualno visoko obrazovanje (DHE) omogućava studentima da steknu relevantnija znanja i vještine kombinovanjem klasične tradicionalne nastave/učenja na univerzitetima sa znanjem i vještinama stečenim na radnom mjestu (učenje zasnovano na radu).

Kao posljedica toga, to će im pružiti kompetencije i vještine koje su više u skladu sa potrebama poslodavaca i značajno će povećati zaposlenost diplomiranih studenata i smanjiti ulaganja u obuku mladih stručnjaka na strani poslodavaca.

Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu kazala je kako uvođenje ovog usmjerenja ima više prednosti.

 – Rad na radnom mjestu treba da bude dio visokog obrazovanja i to je upravo ono što donosi dualno obrazovanje, odnosno dualni studiji. Njihova realizacija obezbjeđuje višestruke prednosti: privlačenje stranih firmi koji žele imati studente kao zaposlenike, povećavanje zapošljivosti studenata, te povećanje stvarne stope zaposlenosti. Pokretanje studijskog programa Dentalna higijena, te nadamo se i drugih u budućnosti, UNSA daje svoj doprinos boljem povezivanju tržišta rada i visokog obrazovanja, posebno uključivanja poslodavaca u inoviranje i razvijanje nastavnih planova i programa koji bi bili visoko povezani sa budućim potrebama ekonomije i društva, ali i obezbjeđivanja praktičnog rada za vrijeme studiranja, poručila je Husremović.

Predstavnici Stomatološke komore FBiH izrazili su veliko zadovoljstvo i spremnost za saradnju u realizaciji novog studijskog programa koji treba da doprinese povećanju kvalitete stomatoloških usluga i poboljšanju oralnog zdravlja među stanovništvom.

Dogovoreni su i naredni koraci u cilju informisanja poslodavaca i njihovog aktivnog uključivanja kao partnera u proces visokog obrazovanja.