Premijer Novalić razgovarao sa studentima EFSA o temi “Reforma danas za preduzetnike budućnosti”

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je uoči sastanka sa studentima na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu kako se Vlada FBiH kroz svoje reformske poteze obraća mladima. On se požalio i kako je primjetio da to obraćanje ipak do njih ne dolazi.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Novalić je sa studentima razgovarao o temi “Reforma danas za preduzetnike budućnosti”, a kako ističe cilj mu je približiti reformsku agendu studentima.

Advertisements

– Vi znate da se reformska agenda i naš reformski put referiraju na najviše dvije riječ i to ekonomski rast i zapošljavanje. Ako to sada gledamo na koga se to dvoje referira onda su to poslodavci i ovi mladi ljudi koji trebaju zapošljavanje poslije ove škole, rekao je Novalić.

Istakao je kako mu je drago zbog velikog interesovanja studenata za današnje obraćanje jer se Vlada FBiH kroz svoje reformske poteze obraća njima. On se požalio kako je primjetio da to ipak do njih ne dolazi.

– Odlučili smo zato na ovoj direktan način da se obratimo tim mladim ljudima zajedno s poslodavcima. Ako sve to ogolimo, ako ostavimo malo na stranu naše socijalne poteze i vladavinu prava, ostaje srce reforme, a to je ekonomski rast i zapošljavanje, rekao je Novalić.

Novalić je kazao kako se polako rješava i problem nezaposlenosti te kako su do novembra imali 11 hiljada novozaposlenih.

– Onda je došao taj nesretni mjesec i decembar kad je isticao rok za prijevremeno penzionisanje. Otišlo nam je 11 hiljada ljudi u penziju, ali nam se odrazilo kao 8 hiljada ljudi manje u zoni zaposlenosti, rekao je Novalić.

On je dodao kako su nakon toga počeli brže raditi na mjerama zapošljavanja pa su ubacili novu uredbu o prvom zapošljavanju i samozapošljavanju.

– Obje ciljaju na mlade ljude i već danas imamo još 3 hiljade uposlenih ljudi tako da nam se broj vratio na plus pet i imamo pet hiljada prijavljenih aplikacija imamo mladih ljudi ispod 30 godina da konzumiraju ovu našu uredbu koju smo im ponudili, kazao je Novalić.

Dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šain rekao je kako ovaj fakultet kao državna ustanova ima javnu odgovornost da prati aktuelnu ekonomsku politiku i da u njoj učestvuje.

– To je zadaća javnih i fakulteta, da budu na pomoć svima onima koji žele razvijati BiH na bazi savremenih trendova i onog što od nas očekuje EU, a i ove reformske agende, rekao je Šain.

Danas je u razgovoru sa studentima na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić poručio:

– Savremeno obrazovanje koje stičete tokom studiranja omogućava vam aktivno praćenje globalnih ekonomsko-socijalnih kretanja i pojava u najrazvijenijim društvima. Snagom svog znanja, afirmativnih djela i ljubavi prema našoj zemlji budite pokretači i zagovornici pozitivnih promjena i u našem društvu.

Advertisements

Tema događaja „Reforma danas za preduzetnike budućnosti“ inicirana je činjenicom da je nezaposlenost mladih odavno akutni problem naše zemlje, i da je BiH decenijama u neslavnoj skupini zemalja sa najvećom stopom nezaposlenosti i stoga su ekonomske reforme veoma važna tema za mlade.

– Imajući u vidu da upravo populacija mladih u FBiH čini najveći postotak nezaposlenih, Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o poticanju prvog zapošljavanja i samozapošljavanja koja uređuje uslove za ostvarivanje prava na subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja osoba bez stalnog zaposlenja i radnog iskustva, odnosno osobama bez radnog staža. To je dio Reformske agende u okviru tržišta rada, odnosno poticanja zapošljavanja. Vlada Federacije BiH je opredijeljena da nastavi sa ovakvim programima i u budućnosti, u cilju kreiranja novih radnih mjesta i prilika za mlade kadrove, pogotovo u sferi sticanja neophodnog radnog iskustva i liderskih vještina, izjavio je premijer Novalić.

Bosna i Hercegovina je zemlja s jasnom perspektivom pridruživanja Evropskoj uniji, ali prije samog pridruživanja, svi ključni domaći akteri trebaju demonstrirati postojanje funkcionalne tržišne ekonomije i kapaciteta da se nosi s pritiscima konkurencije i tržišnim snagama unutar Evropske unije.

Reformska agenda je radni plan različitih stvari koje vlade moraju uraditi u naredne tri godine i to je jedini način da se riješi situacija u kojoj se BiH trenutno nalazi.

– Govorimo o boljoj kontroli javnih finansija, jačanju vladavine prava, smanjenju korupcije i unaprjeđenju javne administracije, kako bi svi građani imali bolje i efikasnije službe. Sva ova pitanja su povezana i zajedno se moraju rješavati, izjavio je premijer.

Pored premijera, učesnici ovog skupa bili su predstavnici akademske i poslovne zajednice u BiH, profesor na Ekonomskom fakultetu dr. Elvir Čizmić i preduzetnik Suhad Ećo. Dr. Čizmić je naglasio da akademska zajednica svojim znanjem može i treba biti potpora vladama u kreiranju ekonomskih i industrijskih politika, dok će studenti svojim idejama otvarati nove perspektive u kontekstu budućih biznisa i politika tržišta rada.

Generalni direktor jedne od najvećih kompanija za proizvodnju namještaja u BiH Suhad Ećo podsjetio je na aktuelne probleme u realnom sektoru:

– Nadamo se da će Reformska agenda svojim mjerama dovesti do rasterećenja privrede, poboljšanja likvidnosti i usklađivanja radno-pravnog zakonodavstva sa istima u EU državama. Sigurno je da će dugoročno provođenje zacrtanih promjena donijeti dobro građanima, poštenim poslodavcima i svima koji žive i rade u BiH. Svakako podržavamo zacrtane planove za promjene i dat ćemo puni doprinos da se one i realiziraj.

Zaključna razmatranja Premijera Novalića su optimistična. U kontekstu makroekonomskih pokazatelja, zabilježen je porast neto broja zaposlenih od 9.053 u periodu 31.3. – 31.12.2015, a očekivani rast realnog BDP-a u 2015. godini je 2 do 2,2% uz projekciju da će taj rast dostići 3% u ovoj godini. Ovi pokazatelji ukazuju na porast privredne aktivnosti.

– Konkretni efekti reforme u punom kapacitetu očekuju se u narede dvije do četiri godine. U ovom trenutku važno je da je započet proces ekonomskog oporavka i da imamo pozitivna kretanja makroekonomskih parametara, naglasio je premijer FBiH Fadil Novalić.

(Klix.ba)