Pravni fakultet UNSA najavljuje niz aktivnosti u aprilu u povodu obilježavanja 75. godišnjice

Pozivamo vas da se pridružite ovim online događajima posvećenim gorućim pravnim pitanjima u našem društvu.


pravni fakultet unsa

Pravni fakulteta Univerziteta u Sarajevu u 2021. godini obilježava 75 godina od svog osnivanja.

UNSA: Pravni fakultet obilježava 75 godina postojanja i rada

Tim povodom tokom cijele godine realizirat će se niz aktivnosti, među kojima su:

  • naučni skup „Razvoj naučnih disciplina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu”, koji će se održati 8. septembra 2021. godine;
  • promocija studentskih eseja o temi međunarodnog krivičnog prava;
  • promocija monografije „Pravosudna palata: Elaborat zaštite fasadnog platna”;
  • promocija publikacije „Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu (1953–2020) i
  • Istorijsko-pravni zbornik (1949–1950) – bibliografija”.

Obilježavajući 75 godina od svog osnivanja, Pravni fakultet u Sarajevu će u aprilu, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer u BiH, realizirati dva webinara („Zakon o provođenju odluka sudova: Federacija BiH na pogrešnom putu?“ i „Sloboda izražavanja u XXI stoljeću – izazovi i perspektive“) i razgovore sa novim stranim sutkinjama u Ustavnom sudu BiH (prof. dr. Angelika Nußberger, dr. h. c., i prof. dr. Helen Keller, LL.M.).

Pozivamo vas da se pridružite ovim online događajima posvećenim gorućim pravnim pitanjima u našem društvu, te tako učestvujete u obilježavanju ovog značajnog jubileja.