Potpisan Sporazum o saradnji između HEA BiH i AZVO Hrvatske

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) BiH prof. dr Enver Halilović i direktorica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Hrvatske prof. dr Jasmina Havranek potpisali su u Zagrebu Sporazum o saradnji.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

Cilj Sporazuma je saradnja između dvije agencije u razmjeni stručnjaka za evaluaciju i akreditacione procedure, te saradnja u oblasti osiguranja kvaliteta i srodnih projekata.

Potpisnice ovog sporazuma saglasne su da poboljšaju saradnju u razmjeni svojih stručnjaka za osiguranje kvaliteta, ispitaju mogućnosti saradnje na raznim projektima, te  da sarađuju u postupcima akreditacije  zajedničkih studijskih programa koji uključuju visokoškolske ustanove i studijske programa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Ceremoniji potpisivanja Sporazuma prethodio je radni sastanak  tokom kojeg se razgovaralo  o procesu izrade samoevaluacije, kao i postupku nedavne  eksterne evaluacije AZVO-a od strane ENQA panela. S obzirom da je HEA trenutno pridruženi član ENQA-e i da se prvi put nalazi u postupku sticanja statusa punopravnog člana, kolege iz hrvatske Agencije podijelili su svoja iskustva i dali korisne savjete u izazovu koji je pred HEA-om.

Takođe, tokom sastanka ramjenjene su  informacije o postupcima vanjskog osiguranja kvaliteta koji se provode u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao i mogućim unapređenjima, naročito u kontekstu izmjene dokumenata, procedura ili standarda u svjetlu ESG 2015. Između ostalog, dogovoreno je da se, u što skorije vrijeme, organizuje sastanak svih regionalnih agencija koje se bave osiguranjem kvaliteta, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

(STUDOMAT.ba)