Foto: UNSA
Foto: UNSA

Posjeta je organizirana s ciljem uspostavljanja institucionalne saradnje između Univerziteta u Sarajevu i kosovskih javnih univerziteta potpisivanjem sporazumā o saradnji. U ponedjeljak 16. januara 2017. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Ukshin Hoti“ u Prizrenu, a u utorak 17. januara upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta „Hasan Priština“ u Prištini. U toku posjete sporazumi o saradnji će biti potpisani i sa Univerzitetom „Haxhi Zeka“ u Peći i Univerzitetom u Gnjilanu. saopšteno je ranije iz Univerziteta u Sarajevu.

Sporazumi o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i javnih univerziteta na Kosovu predviđaju saradnju kroz umrežavanje i razmjenu studenata i nastavnog osoblja, rad na istraživanju, posjete i razmjene iskustava, organizaciju zajedničkih konferencija, kongresa i seminara, razmjenu stručne literature, udžbenika i ostalih publikacija.

(STUDOMAT.ba)