PFSA: Odluka o pomjeranju nastave i ispitnog roka

Na osnovu zaključka sa vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu održane 19.05.2014. godine, Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donio je odluku o pomjeranju nastave i ispitnih termina.


Na osnovu zaključka sa vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu održane 19.05.2014. godine, Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu donio je odluku o pomjeranju nastave i ispitnog roka.

Advertisements
  • Nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu neće se odvijati tokom 14. sedmice ljetnog semestra, tj. od 20.05 o 24.5.2014. godine, već se održati od 26.05 do 31.05.2014. godine.
  • Ljetni semestar akademske 2013/2014. godine završava se u prvoj sedmici juna 2014. godine, tj. 07.06.2014. godine.
  • Ljetni ispitni rokovi u akademskoj 2013/2014. godini počinju od 09.06.2014. godine, te u odnosu na utvrđene datume pomjeraju se za 7 dana.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Advertisements

(STUDOMAT.ba)