PFK: Konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija

Konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku za akademsku 2014/2015 godinu.


Foto: PFK
Foto: PFK

Konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku za akademsku 2014/2015 godinu.

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Redovni studenti: 80

Vanredni: 130

 • OPĆE PRAVO
 • POSLOVNO PRAVO

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Vanredni studenti: 90

 • OPĆE PRAVO
 • POSLOVNO PRAVO
 • MEĐUNARODNO PRAVO I DIPLOMATIJA
 • JAVNA UPRAVA

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

20 studenata

 • GRAĐANSKO PRAVO
 • JAVNO PRAVO
 • KRIVIČNO PRAVO
 • MEĐUNARODNO PRAVO

Osim navedenog broja studenata predviđen je upis i 50 studenata – stranih državljana.

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

 1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
 5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 6. Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja)
 7. Diplomu o završenom I ciklusu studija (za upis na II ciklus studija)
 8. Diplomu o završenom II ciklusu studija (za upis na III ciklus studija)
 9. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
 10. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećim adresama:

Studentska služba: 030/870-371, faks: 030/877-328, mobitel: 061/807-177;
Sekretar Fakulteta: 030/877-328;
Adresa: Azapovići bb, Kiseljak;
E-mail: studentska@pfk.edu.ba
Web: www.pfk.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata. Cijenovnik, upisne formulare i više informacija možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)