Tags : Beograd

Kome će biti potrebno ono što studenti sada uče

Prevaziđeni predmeti, obavezna predavanja, vježbe, kratki semestri, predugački ispitni rokovi, nepovezani studijski programi, loš kvalitet i još gora organizacija nastave samo su neki od problema sa kojima se susreću budući akademski građani. Zato mnogi ne mogu da se snađ