Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci

Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina objavila je poziv za studente za honorarni posao u banci.


Svrha pozicije:

Advertisements

Komunikacija sa postojećim klijentima i akvizicija novih, prezentacija i savjetovanje klijenata o proizvodima i uslugama koje Banka nudi, uz građenje pozitivnog imidža Banke.

Vaš djelokrug i odgovornosti:

 • Prezentiranje i prodaja proizvoda Banke iz segmenta ponude za stanovništvo:
  • Krediti za fizička lica
  • Kreditne kartice
  • Debitne kartice
 • Proaktivno pronalaženje potencijalnih klijenata, uspostavljanje kontakata i pružanje relevantnih informacija Ugovaranje i obavljanje posjeta u skladu sa klijentovim potrebama i mogućnostima
 • Pružanje profesionalnih informacija o proizvodima i uslugama Banke
 • Pružanje pomoći klijentu prilikom pripreme i kompletiranja dokumentacije Vođenje procesa apliciranja za kredite
 • Redovno izvještavanje o realizovanim i planiranim prodajnim aktivnostima
 • Odgovornost za poštivanje postojećih zakonskih propisa, sprovođenje procedura i pravila Banke

Od Vas očekujemo:

Advertisements
 • Da studirate (vanredno ili redovno)
 • Visok nivo samoinicijativnosti
 • Izražene komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Sposobnost samostalnog djelovanja i organizovanja radnih aktivnosti Spremnost za usvajanje novih znanja
 • Poznavanje rada na računaru

Šta nudimo:

 • Stimulativne naknade u skladu sa ostvarenim učinkom
 • Fleksibilne radne procese
 • Dinamično radno okruženje
 • Razvoj prodajnih vještina
 • Angažman u u jednoj od vodećih financijskih institucija na tržištu BiH

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i zainteresirani ste za nove profesionalne izazove, pozivamo Vas da CV i motivacijsko pismo sa jasno navedenom pozicijom na koju aplicirate dostavite na e-mail: posao@sparkasse.ba.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) radnih dana od dana objavljivanja, tačnije do 21.06.2017. godine.

(Mreža mira)