Objavljen Javni konkurs za prijem kandidata: Postani oficir Oružanih snaga BiH

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je Javni konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.


Postani oficir Oružanih snaga BiH Objavljen Javni konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu

Kandidati koji apliciraju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati posebne uslove konkursa, te uspješno položiti testove prema standardima, procedurama i normama regulisanim Pravilnikom o prijemu u vojnu službu. Izbor kandidata realizuje se kroz tri faze testiranja i provjera i osnovnu oficirsku obuku.

Advertisements

Film o novom procesu odabira oficira u Oružane snage Bosne i Hercegovine pogledajte u nastavku.

Rok za predaju prijava sa dokumentacijom traženom Javnim konkurs za prijem kandidat u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga BiH je 25 (dvadesetpet) dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH – do 30. seprembra 2016. godine.

Advertisements

Više informacija dostupno u prilozima:

Vježbe prilikom provjere fizičke spremnosti možete pogledati u nastavku.

(STUDOMAT.ba)