Najčešći izgovori u učenju

Postoje brojni izgovori da ne započnete učenje. Predstavljamo vam listu najčešćih, kao i strategije kako da ih eliminišete.


1. Nemam inspiraciju za učenje

Advertisements

Ako budete čekali da se pojavi inspiracija za učenje, vjerovatno je nećete ni dočekati. Ne možete čekati da se poklope sve kockice. Da budete vedri, raspoloženi, nadahnuti… Odlika pravih profesionalaca jeste da uče i rade i kada su loše volje.

Šta da radite kada nemate inspiracije?

Jednostavno počnite da učite bez nje. Kad jednom počnete učiti, može vam se dogoditi da to i ne bude tako teško kao što ste u prvi mah mislili i da vas to što ste naučili ili riješili podstakne na dalje učenje.

2. Lekcija je jako velika

Ponekad vam se čini da je to što morate naučiti previše. Cijela lekcija vam izgleda jako veliko i čini vam se da će biti teško naučiti je. To vas može obeshrabriti i dovesti do toga da odustanete.

Šta da radite u ovakvoj situaciji?

Izdijelite lekciju na nekoliko manjih dijelova. Zatim naučite prvi od tih manjih dijelova. To sigurno neće biti problem. Mali dio se uvijek može naučiti. A kad njega naučite, ovaj „mali” uspjeh će vas podstaći da pređete na drugi dio. Pa na treći, četvrti itd. Malo po malo, naučit ćete cijelu lekciju.

3. Ne mogu neprestano učiti

Advertisements

Obično vam se čini da stalno učite jer prvih pola sata tražite šta vam sve treba za učenje, pa se pola sata premišljate kako da počnete, pa pola sata razgovarate telefonom… I sve to računate kao učenje.

Ako vrijeme isplanirano za učenje zaista provedete u efektivnom učenju, nećete imati utisak da stalno učite. Učiti nije uvijek lako. Morate učiti i ono što vam se sviđa i ono što vam se ne sviđa. Sigurno biste radije gledali neki film ili se družili sa prijateljima. To nije problem. Ostvarite plan učenja, a zatim nagradite sebe nekim filmom, knjigom, izlaskom, kvalitetnim vremenom provedenim sa porodicom…

4. I ako budem učio, neću položiti ispit

Jedna od bitnih stvari u učenju, kao i u životu, jeste da budete optimista. Ne posmatrajte stvari crno. Vi postajete nepopravljivi optimista samo onda kada stvarate navike optimizma. Optimizam je temelj pozitivnog mentalnog stava. Optimisti su ljudi koji kažu Sve može da se uradi i sredi. Oni nalaze dobre i pozitivne strane u svakoj situaciji. Kad nešto krene loše, oni traže načine i metode da taj problem ili teškoću riješe. Optimisti prave planove akcija, postavljaju ciljeve koje žele ostvariti i usmjeravaju svoje misli na ono što trenutno rade. Nasuprot njima, pesimisti su napeti, depresivni i uopšte ne razmišljaju šta bi u datoj situaciji mogli učiniti. Optimisti traže korisne lekcije u svakoj prepreci ili razočarenju. Kao što je Napoleon Hil rekao: Optimisti rade po principu da poteškoće dolaze ne da spriječe, već da poduče.

5. Ne mogu da učim sam

Čak i ako volite da učite sami, ponekad je dobro da raspravljate o onome što učite sa drugom osobom. Ovo vam može značajno olakšati sticanje znanja. Partner u učenju može vam objasniti nešto što vam nije jasno. Isto tako, vaše objašnjavanje lekcije partneru može vam pomoći da učvrstite gradivo. Često smo uvjereni kako nešto dobro znamo i kako smo to naučili, ali tek kada pokušamo to da prenesemo nekom drugom, vidimo da to i nije baš tako.

U zaostatku si sa gradivom i sada u formu za ispit moraš doći dvostrukom brzinom?

Za let do visokog akademskog zvanja potrebna su kriiila. Budi u formi za ispite i posjeti www.studom.at/kriiila

(STUDOMAT.ba)