Na Filozofskom fakultetu održana dvodnevna radionica „Content and Language Integrated Learning“ (CLIL)

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Centar NIRSA) 8. i 9. novembra 2019. godine održana je dvodnevna radionica „Content and Language Integrated Learning (CLIL) – A Pluriliteracies Approach to Teaching for Learning“.


clil11

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Društvo anglista u BiH (DAuBiH), uz podršku Evropskog centra za savremene jezike i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, uspješno su organizirali specijaliziranu obuku za 22 univerzitetska nastavnika i saradnika koji su angažirani u nastavnom procesu na odsjecima za anglistiku na javnim i privatnim univerzitetima širom Bosne i Hercegovine, prenosi unsa.ba.

Na početku radionice minutom šutnje odana je počast uvaženoj profesorici Marijani Sivrić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru). Prisutnima su se obratili doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo, i voditeljica Odsjeka za anglistiku prof. dr. Amira Sadiković.

Tokom trajanja seminara koji se održavao i u digitalnom okruženju, što je izuzetno važno naglasiti kada je riječ o primjeni CLIL-metodologije integriranog učenja, predavači i edukatori iz Evropskog centra za savremene jezike Vijeća Evrope koji se u svojoj dugogodišnjoj praksi bave istraživanjima integriranog učenja, Kevin Schuck (Holandija) i Letizia Cinganotto (Italija), učesnicima su predstavili najsavremenije metode podučavanja nastavnih sadržaja na engleskom jeziku.

Tema primjene CLIL-metodologije u nastavi engleskog jezika na univerzitetima je malo istraživana ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u susjednim zemljama. Težište aktivnosti koje su se odvijale tokom trajanja radionice bilo je na upotrebi stranog jezika kao instrumenta za učenje različitih sadržaja (CLIL), a istraživački projekt ima za cilj da pruži početnu obuku nastavnicima koji integrirano podučavaju sadržaj i jezik.

Na ovaj način CLIL nudi mogućnost cjelovitog pristupa podučavanju, pri čemu se posebna pažnja obraća na interkulturalni i profesionalni razvoj nastavnika i saradnika. Prva obuka posebno je značajna jer su korisnici u poziciji da budu i multiplikatori kroz svoje redovne aktivnosti usmjerene na cjeloživotno učenje i usavršavanje.

Na ovaj način se i u budućnosti nastavlja uspješna međunarodna saradnja između Evropskog centra za savremene jezike Vijeća Evrope, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Centra NIRSA.

(STUDOMAT.ba)