Ljetna škola Balkan Express 2015 na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 05. i 06. 07. 2015. godine bio je domaćin studentima - učesnicima Ljetne škole Balkan Express 2015 koju u periodu od 28.6. do 17.07. 2015. godine zajednički organizuje pet ekonomskih fakulteta univerziteta zemalja u regionu: Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Ljubljani, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Univerziteta Crne gore.


Foto: UNIBL
Foto: UNIBL

Riječ je o programu koji studentima prvog i drugog ciklusa nudi intenzivne kurseve iz oblasti: „Ekonomija tranzicije“ i „Međunarodno poslovanje“, a čije pohađanje studentima donosi određeni broj ECTS bodova (Ekonomija tranzicije -7, a Međunarodno poslovanje 6).

Polaznici Ljetne škole Balkan Express, tokom svog boravka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, imali su priliku da prate predavanja prof. dr Mladena Ivanića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i prof. dr Zdravka Todorovića, te da kroz njihova izlaganja , na primjeru Bosne i Hercegovine, saznaju koji su to izazovi sa kojima su se ekonomije zemalja u tranziciji suočavale u prošlosti i sa kojima se trenutno suočavaju, koja su zajednička obilježja ekonomija zemalja u regionu, koje su najznačajnije barijere intenzivnijem ekonomskom razvoju, te kakve su ekonomske perspektive BiH, ali i ostalih zemalja bivše Jugoslavija.

Polaznike su tom prilikom pozdravili i dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Novak Kondić i prorektor za naučno- istraživački rad i razvoj univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Milan Mataruga, koji su im poželjeli uspješan rad, te da tokom svog boravka na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci steknu nova znanja i iskustva, ali i da se upoznaju sa kolegama sa našeg univerziteta i steknu nova prijateljstva.

Nakon predavanja na Ekonomskom fakultetu, za polaznike ljetne škole je organizovana posjeta Rudniku i termoelektrani u Stanarima, a narednih dana studenti će imati priliku da prisustvuju predavanjima na univerzitetima u Sarajevu i Mostaru, te da obiđu fabriku „Violeta“.

(UNIBL)