KS: Potpisan Memorandum o saradnji Ministarstva obrazovanje i osam nastavničkih fakulteta i akademija

Provođenje stručnog usavršavanja nastavnika, sačinjavanje analiza, izradu nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim škola na području Kantona Sarajevo te predlaganje mjera za unapređenje nastavnih procesa ubuduće će zajedno s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS vršiti stručnjaci sa osam nastavničkih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu (UNSA).


Foto: Press služba KS
Foto: Press služba KS

Ovo je definisano potpisanim Memorandumom o saradnji između resornog ministra Elvira Kazazovića i dekana Akademije likovnih umjetnosti, Muzičke akademije, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Pedagoškog fakulteta i Fakulteta islamskih nauka, saopšteno je iz Press službe KS.

– Uz saglasnost druge strane potpisnice ovog memoranduma, stručno obrazovanje nastavnika provodit će se u pravilu tokom januara i juna tekuće godine, naglasio je ministar Kazazović, te istakao da se ovim omogućilo fakultetima da okuplja svoje nekadašnje studente, a danas nastavnike, i zajedno s njima kreira najbolje rješenja vezana za struku.

Dekan Filozofskog fakulteta Salih Fočo je naglasio da je ovaj memorandum važan za nastavničke fakultete jer će konačno imati sponu i vezu s ljudima koji drže obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, te se zahvalio ministarstvu što im je to omogućilo.

Nastavnički fakulteti i akademije osigurat će prostor, opremu i potrošni materijal kao vid participacije u provođenju saradnje, pod uslovom da ne remete odvijanje svojih nastavnonaučnih procesa ali i ostalih aktivnosti.

Finansijska sredstva za sve oblike saradnje utvrđene ovim memorandumom obezbjedit će se iz izvora Ministarstva, osnovnih i srednjih škola ili kotizacije učesnika te će se sačini finansijski planovi sa svim elementima vezanim za svaki oblik saradnje posebno, a sve u skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo.

Za svaki oblik kontinuiranog stručnog usavršavanja polaznicima seminara ili radionica izdat će se Certifikat koji će potpisati dekan fakulteta ili akademije i ministar, a za sljedeću godinu najavljena je organizacija kvalitetnih stručnih takmičenja u svim strukama. O provođenju pomenutih aktivnosti svi nastavnički fakulteti i škole potpisat će posebne pojedinačne sporazume.

Potpisan Memorandum o saradnji izmedju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i osam nastavnickih fakulteta i akademija UNSA (1)

(STUDOMAT.ba)