Konkursi za stipendije Ministarstva prosvjete i kulture RS

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objaviće konkurse za dodjelu stipendija studentima 25. oktobra 2013. godine.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objaviće konkurse za dodjelu stipendija studentima 25. oktobra 2013. godine.

Advertisements

Između ostalih, mogućnost da dobiju stipendiju imaće uspješni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta RS i uspješni studenti prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se ne finansiraju iz budžeta RS sa najnižom prosječnom ocjenom 8.50.

Konkurs za dodjelu stipendija biće raspisan i za studente prvog ciklusa studija sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama RS sa najnižom prosječnom ocjenom 8,00.

Za stipendije iz budžeta RS moći će da konkurišu i kandidati iz kategorije – ostali studenti prvog ciklusa studija, sa najnižom prosječnom ocjenom 7,50  i to za sljedeće potkategorije: studenti iz socijalno ugroženih porodica što dokazuju isključivo rješenjem nadležnog centra za socijalni rad; studenti – civilne žrtve otadžbinskog rata, djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije; studenti bez jednog ili oba roditelja; studenti iz porodica sa dva ili više studenata i studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske porodice do punoljetstva; studenti sa invaliditetom koji ne ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, te studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, a koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama na kojima učenici iz Republike Srpske imaju pravo učešća.

Advertisements

Ministarstvo prosvjete 25. oktobra raspisaće i konkurs za dodjelu stipendija studenatima sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica (sva tri ciklusa), a jedini kriterijum je da nisu obnovili upisanu godinu studija i da nisu stariji od 35 godina.

Osim toga, biće raspisan i konkurs za dodjelu stipendija studentima studija u inostranstvu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa najnižom prosječnom ocjenom 9,00 a dodjeljuju se studentima koji studiraju na studijskim programima koji se ne izvode u RS i na kojima se stiču zvanja za deficitarna zanimanja. U svakom konkursu biće navedeni osnovni i opšti uslovi i kriterijumi za dodjelu stipendija, kao i potrebna dokumentacija i prijava na konkurs.

Prijava na konkurs podrazumijeva priloge koje studenti u periodu raspisivanja konkursa mogu pronaći na Portalu Vlade, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture. Svi potrebni dokumenti ne smiju biti stariji od dana objavljivanja konkursa osim uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o prebivalištu koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

(unibl.org)