Započeo Twinning projekat saradnje BiH i Austrije u oblasti visokog obrazovanja

Projekat "Jačanje institucionalnih kapaciteta u obezbjeđivanju kvaliteta" predstavlja direktnu saradnju BiH i Austrije, koju finansira EU iz sredstava IPA 2011 u iznosu od milion eura.


twinning project

Projekat “Jačanje institucionalnih kapaciteta u obezbjeđivanju kvaliteta” predstavlja direktnu saradnju BiH i Austrije, koju finansira EU iz sredstava IPA 2011 u iznosu od milion eura.

Cilj Twinning projekta EU u oblasti obrazovanja “Jačanje institucionalnih kapaciteta u obezbjeđivanju kvaliteta” jeste povećanje mobilnosti i zapošljavanje radne snage poboljšanjem kvaliteta rada visokoškolskih ustanova u skladu sa bolonjskim procesom.

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH Husein Nanić rekao je novinarima u Banjaluci, povodom obilježavanja zvaničnog početka realizacije projekta, koji finansira EU, da je svrha projekta poboljšanje i razvoj ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta za obezbjeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju.

– Ovo je veliki izazov, jer ćemo realizacijom projekta uvesti visoko obrazovanje BiH u evropski prostor visokog obrazovanja, putem sistema obezbjeđivanja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama,  dodao je Nanić.

Prema njegovim riječima, posredstvom ovog projekta Agencija i ostali partneri – ministarstva i visokoškolske ustanove, dobiće neophodnu stručnu podršku s ciljem daljeg razvoja sistema obezbjeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH.

– Realizacija projekta trajaće dvije godine, a sastoji se iz četiri komponente – analiza pravnih propisa, jačanje kapaciteta Agencije, primjena sistema upravljanja kvalitetom na visokoškolskim ustanovama, te podrška organizovanju eksternih evaluacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa, pojasnio je Nanić.

Predstavnik Agencije za obezbjeđivanje kvaliteta i akreditaciju Austrije Aleksandar Koler rekao je da je ovo veoma važan projekat za BiH, jer evropski prostor visokog obrazovanja omogućava mobilnost mladih ljudi i radne snage.

– Austrijska Agencija, u saradnji sa međunarodnim stručnjacima iz ove oblasti, obezbijediće ekspertsku pomoć, transfer znanja i iskustva s ciljem realizacije projekta, poručio je Koler.

Predstavnik Delegacije EU u BiH Jadranka Mihić rekla je da EU kroz IPA sredstva izdvaja dva do tri miliona eura godišnje za reformu obrazovanja, te da redovno godišnje izdvaja oko 2,4 miliona eura za projekte koji su direktno usmjereni na visoko obrazovanje i pomažu univerzitetima i studentima da uđu u evropski prostor.

Glavni partner za provođenje projekta je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, a ostali partneri su Ministarstvo civilnih poslova BiH, nadležna ministarstva obrazovanja na entitetskom i kantonalnom nivou, Odjeljenje za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, te visokoškolske ustanove u BiH.

(SRNA/ues.rs.ba)