Konkurs Islamske zajednice u BiH za dodjelu 100 stipendija učenicima i studentima 2016/17.

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisao je Konkurs za dodjelu 100 stipendija (35 za učenike srednjih škola i 65 za studente) u školskoj/akademskoj 2016/17. godini iz Fonda Bejtu-l-mal.


Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Rijaset

Na osnovu člana 2. i člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima/studentima Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Ured za društvenu brigu raspisuje

Konkurs
za dodjelu 100 stipendija u školskoj/akademskoj 2016/17. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

od toga 35 za učenike srednjih škola i 65 za studente

Pravo na konkurs imaju:

 • svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini;
 • učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu;
 • učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50;
 • studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini;
 • učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija.

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2016/17. godinu počevši od 01. Septembra 2016. do 01. oktobra 2017. godine u mjesečnim iznosima od po:

 • 100,00 KM za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata);
 • 100,00 KM za studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata);
 • 150,00 KM za studente sa prosjekom 9.00 i više (deset mjesečnih rata).

Opći kriteriji za prijavu na konkurs:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je redovan učenik jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili učenik neke od ostalih srednjih škola u BiH;
 • da je student na jednoj od visokoškolskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
 • da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
 • da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena ;
 • da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;
 • da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
 • da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema sljedećem:

 • Stipendije prema socijalnom statusu;
 • Stipendije prema uspjehu;
 • Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama.

Dokumentacija potrebna za prijavu na konkurs:

Opća

 • Zahtjev za dodjelu stipendije ovdje ili u sjedištu Rijaseta – Zelenih beretki br. 17 u Sarajevu);
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o redovnom upisu u školsku/akademsku 2016/17. godinu;
 • Kopiju svjedočanstva i diplome završnog razreda srednje škole;
 • Kopiju indexa (prve i druge stranice);
 • Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini);
 • Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini);
 • Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa na elektronskim i printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje i ovjerava u općini).

Dokumentacija koja se boduje

 • Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita ;
 • Dokaz o posebnim priznanjima i uspjesima prilikom školovanja i pohađanja mektebske nastave;
 • Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu : radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje;
 • Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini);
 • Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini);
 • Dokaz o redovnom školovanju učenika/studenata u porodici (ovjeren u općini).

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 20. Oktobar 2016. godine.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni u drugoj polovini novembra 2016.godine na internet stranici Islamske zajednice, Radiju BIR i Islamskim informativnim novinama Preporod.

Nepotpuni zahtjevi i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu :

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Ured za društvenu brigu
Zelenih beretki br. 17
71000 Sarajevo

(STUDOMAT.ba)