Poziv za studente: Prijavite se na Erasmus+ program razmjene na Univerzitetu Greifswald u Njemačkoj

U okviru Erasmus+ programa raspisan je konkurs za studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija i akademsko osoblje.


hands holding passport and several banknotes
Ilustracija: STUDOMAT

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu Greifswald u Njemačkoj u zimskom semestru akademske 2024/2025. godine

Studijske oblasti:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Greifswald moguće su mobilnosti u okviru područja:

  • njemački jezik i književnost.

Ko se može prijaviti:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija (1 mjesto, 5 mjeseci)
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja (1 mjesto, 8 sati nastave, 5 radnih dana + 2 dana putovanja)

Rok za prijave:

Poziv je objavljen 02. aprila 2023. godine i kranji rok za prijave je:

  • Studenti: 09. maj 2024. godine
  • Akademsko osoblje: 01. juni 2024. godine

Iznos stipendije:

  • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu do 850 ,00 eura i putni troškovi do iznosa od 275,00 eura
  • Akademsko osoblje: dnevnica od 160,00 eura i putni troškovi do iznosa od 275,00 eura

Više informacija o konkursu možete pronaći ovdje.