Konkurs Fonda “Dr Milan Jelić” za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija

Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2012/2013. godini.


fond dr milan jelic1

Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2012/2013. godini.

Advertisements

fond dr milan jelicMinistarstvo nauke i tehnologije RS raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija Fonda dr. Milan Jelić studentima, i to:

  • studentima II ciklusa studija – 8 (osam) stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM, i
  • studentima III ciklusa studija – 5 (pet) stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fonda dr Milan Jelić, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva nauke i tehnologije RS, a ista se može preuzeti i u Fondu.

Advertisements

Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond dr Milan Jelić
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Sa naznakom – Stipendije iz Fonda dr Milan Jelić, II i III ciklus studija

Više informacija i prijavni obrazac na: fondmilanjelic.org

(fondmilanjelic.org)