Jedinstven PhD studij u regionu na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu ove godine upisuje treću generaciju studenata doktorskih studija.


FPN UNSA cover

Kako kažu na fakultetu, riječ je o jedinstvenom interdisciplinarnom doktorskom studiju u regionu koji nudi usmjerenja iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija, politologije, komunikologije, sociologije i socijalnog rada.

– Studij se organizira u trajanju od tri godine, a mogu ga upisati kandidati koji imaju završen drugi ciklus sa 300 ECTS ili magisterij nauka. Magistrima nauka priznaje se 60 ECTS i shodno tome umanjuje se cijena školarine koja inače iznosi 5.000 KM po godini studija, a studenti će je plaćati u ratama, pojasnio je prof. dr. Izet Beridan, voditelj treće generacije

(Dnevni avaz)