Više evropskih univerziteta otvoreno za razmjenu sa Univerzitetom u Sarajevu

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za period 2014–2020. godine.


erasmus plus

Ciljevi programa Erasmus+ su poboljšanje vještina i zapošljivosti, modernizacija obrazovanja te osposobljavanje i zapošljavanje mladih. Univerzitet u Sarajevu nalazi se u skupini visokoobrazovnih institucija zemalja obilježenih kao partnerske zemlje koje su u procesu približavanja Evropskoj uniji: skupina zemalja Zapadnog Balkana.

Jedna od ključnih aktivnosti ovog programa jeste međunarodna kreditna mobilnost koja podrazumijeva ograničeni period studiranja u inozemstvu (u skladu sa tekućim studijskim programom na domaćem univerzitetu). Na osnovu odobrenih međuinstitucijskih sporazuma sa partnerskim univerzitetima, stvoreni su uvjeti za akademsku i administrativnu mobilnost za ljetni semestar akademske 2016/2017. godine.

Trenutno su aktuelni konkursi na koje se studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu mogu prijaviti kako bi obavili akademsku i administrativnu mobilnost na jednom od partnerskih univerziteta u trajanju od jednog do dva semestra (za studente), odnosno 5–28 dana za nastavno i administrativno osoblje (zavisno od ponude u međuinstitucijskom sporazumu):

 1. Univerzitet Masaryk u Brnu, Češka Republika (rok je produžen: 15. 10. 2016)
 2. Univerzitet „Matej Bel“ u Banskoj Bistrici, Slovačka (rok: 20. 10. 2016)
 3. Univerzitet u Groningenu, Holandija (rok: 21. 10. 2016)
 4. Univerzitet u Beču (ekonomija i biznis) (rok: 25. 10. 2016) – za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 5. Univerzitet u Mariboru, Slovenija (rok: 4. 11. 2016)
 6. Univerzitet u Paviji, Italija (rok: 4. 11. 2016)
 7. Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka (rok 8. 11. 2016)
 8. Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 18. 11. 2016)
 9. Univerzitet u Varšavi, Poljska (rok: 5. 12. 2016)
 10. Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 8. 12. 2016)

Tekst konkursa kao i više informacija o dostupnim Erasmus+ stipendijama možete naći na web stranici: www.erasmus-unsa.ba/konkursi.

Za dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju:

 • putem br. telefona: +387 33 565 116
 • putem e-maila: erasmus@unsa.ba

(STUDOMAT.ba)