Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je Javni konkurs za školovanje dva (2) kadeta na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell, Velika Britanija, za školsku 2017. godinu.


Kandidati/kinje prijavljeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, test općeg znanja, test engleskog jezika i intervju. Dodatni test poznavanja engleskog jezika će izvršiti i Ured vojnog atašea Velike Britanije u BiH. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinje izvršiće nadležni sektor Ministarstva odbrane BiH, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje će obaviti nadležna ustanova u organizaciji MO BiH.

Rangiranje kandidata/kinja vršit će se na osnovu kriterija koje će odobriti Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine i sa kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranje i provjeru.

Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u profesionalnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik, odgovarajućeg roda – službe.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja (8.12.2016. godine).

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim konkursom računa se danom predaje prijave.

Za više informacija preuzmite Javni konkurs.

(STUDOMAT.ba)