Internacionalni univerzitet u Sarajevu dobio državnu akreditaciju

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo reakreditovalo je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) za naredni period od 5 godina, čime je još jednom potvrđen standard kvaliteta rada ove visokoškolske obrazovne ustanove, kao i njegova prepoznatljivost i opredjeljenje ka kvalitetu.


IUS Preko 1.800 maturanata pristupilo testiranju za stipendije 5

IUS je akreditovan na prijedlog Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA), koja je navedenom kantonalnom ministarstvu dala pozitivno mišljenje o radu ovog Univerziteta. U svojoj preporuci HEA je navela da IUS zadovoljava svih 9 kriterijuma koje je HEA postavila, u skladu sa Standardima i smjernicama za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, principima Bolonjskog Procesa i Evropskog kvalifikacionog okvira.

Odbor za akreditaciju, kojeg je HEA imenovala, a koji se sastojao od domaćih i međunarodnih stručnjaka, posjetio je IUS u junu ove godine, te izvršio inspekciju rada i infrastrukturne kapacitete Univerziteta. Tom prilikom utvrđeno je da postoje visoki standardi i uslovi da IUS ponovo dobije državnu akreditaciju. U dvodnevnoj posjeti Univerzitetu imenovani stručnjaci su razgovarali sa rukovodstvom IUS-a, timom za kvalitet i samoevaluaciju, uposlenicima administracije, predstavnicima svršenih studenata, predstavnicima privrede i tržišta rada, predstavnicima akademskog osoblja, dekanima i koordinatorima svih studijskih programa, kroz koje je bio evaluiran rad ustanove, te predstavnicima studenata svih godina. Prilikom obilaska Univerziteta, Komisija je imala priliku da vidi bogato opremljen univerzitetski kampus, sa savremenim i informatički opremljenim učionicama u kojima se održavaju predavanja, multimedijalne učionice, umjetničku galeriju, sportske terene, te ostale prateće objekte koji studentima stoje na raspolaganju.

Podnošenju aplikacije za ponovnu akreditaciju IUS-a prethodila je obimna i sveobuhvatna interna samoevaluacija, koju je izvršila interna Komisija za akreditaciju IUS-a. Proces akreditacije je vodio i koordinirao Ured za osiguranje kvaliteta IUS-a.

Značajno je napomenuti da je IUS svoju prvu akreditaciju u Bosni i Hercegovini dobio još davne 2004. godine, također od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Kao relativno mlada akademska ustanova, IUS je studentima odmah na početku omogućio otvoreno, tolerantno, međunarodno okruženje, gdje mladi ljudi imaju priliku steći nova i razmijeniti postojeća znanja i iskustva sa studentima i profesorima, ali i sa uglednim gostujućim predavačima.

– Ovo priznanje dodatno nas motiviše da nastavimo kvalitetno raditi na obrazovanju mladih ljudi, te postizanju ciljeva naše misije i vizije, da IUS postane centar kvaliteta, nauke i istraživanja, međunarodno priznata ustanova, čije diplome će biti prepoznate i prihvaćene u jedinstvenom prostoru evropskog visokog obrazovanja, izjavio je rektor IUS-a, prof. dr. Ahmet Yıldırım.

(STUDOMAT.ba)