Inicijativa za osnivanjem Evropskog parlamenta mladih u BiH

Da su mladi ljudi najpozitivniji primjer aktivizma u Bosni i Hercegovini pokazuje i nedavno pokrenuta inicijativa za osnivanjem Evropskog parlamenta mladih u BiH. Inicijativa koja uključuje 40.000 mladih ljudi iz cijele Evrope sa preko 5.000 aktivnih članova u Bosni i Hercegovini će već od aprila imati i svoje prve aktivnosti.


eyp ba cover

Da su mladi ljudi najpozitivniji primjer aktivizma u Bosni i Hercegovini pokazuje i nedavno pokrenuta inicijativa za osnivanjem Evropskog parlamenta mladih u BiH. Inicijativa koja uključuje 40.000 mladih ljudi iz cijele Evrope sa preko 5.000 aktivnih članova u Bosni i Hercegovini će već od aprila imati i svoje prve aktivnosti.

Osnovan davne 1987. godine u Francuskoj kao školski projekt grupe mladih entuzijasta, Evropski parlament mladih izrastao je u evropski prepoznatu nestranačku i neprofitnu edukativnu platformu sa 38 nacionalnih komiteta.

Jedan od primarnih ciljeva ove platforme jeste podizanje svijesti o evropskim pitanjima kao i motivacija mladih da postanu aktivni građani uključeni u problematiku na evropskoj sceni i aktualne teme vezane za EU i njene institucije. Baziran je na volonterskoj aktivnosti mladih ljudi iz cijele Evrope i, kao takav, predstavlja savršenu simbiozu različitosti, kreativnosti i pokretačke energije.

Evropski parlament mladih dodatno osposobljava učesnike za neposredno doživljavanje različitih perspektiva mladih u Evropi te im omogućava da istraže evropsku i globalnu dimenziju savremenih političkih pitanja, da uče o temi, iznose argumentirano svoja mišljenja, diskutuju s vršnjacima o istim, te u konačnici pronalaze rješenja i dogovore, čime se razvija kritičko mišljenje i kultura dijaloga, kao osnovi demokratskog društva.

Zašto se pridružiti?

Interkulturalni dijalog i različitosti su u prvom planu ove platforme, i na taj način maksimalno utiču na razvoj individualne ličnosti svakog učesnika. Zahvaljujući svojim aktivnostima Evropski parlament mladih omogućuje stjecanje dugoročnih sposobnosti, poput timskog rada, javnog nastupa, multitaskinga, stranih jezika i ugodnog međunarodnog okruženja.

Prve aktivnosti se mogu očekivati već u aprilu u vidu edukacija kroz srednje škole, regrutacije budućih političkih lidera Bosne i Hercegovine, kao i na nacionalnoj sesiji tokom 2014. godine koja će okupiti veliki broj srednjoškolaca iz cijele države s ciljem što bolje edukacije budućih bosanskohercegovačkih političkih snaga.

Aktivnosti Europskog parlamenta mladih možete pratiti preko zvanične web stranice: www.eyp.ba ili Facebook stranice.

(STUDOMAT.ba)