HEA: Doneseni kriteriji za akreditaciju studijskih programa u Bosni i Hercegovini

Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) dao je saglasnost na tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Izmjenama i dopunama navedene Odluke utvrđeni su kriteriji za akreditaciju studijskih programa, te studijskih programa za učenje na daljinu u Bosni i Hercegovini.


hea bih1

Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) dao je saglasnost na tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Izmjenama i dopunama navedene Odluke utvrđeni su kriteriji za akreditaciju studijskih programa, te studijskih programa za učenje na daljinu u Bosni i Hercegovini.

Advertisements

hea bih1Utvrđeno je sedam kriterija za akreditaciju studijskih programa i to: obrazovni ciljevi i ishodi učenja, nastavni plan i program (kurikulum), ljudski resursi, studenti, fizički resursi, unutrašnje osiguranje kvaliteta, te postignuti rezultati. Uz svaki od navedenih kriterija propisani su indikatori koji treba da utvrde ispunjenost svakog kriterija.

Takođe su definisani i kriteriji za akreditaciju studijskih programa za učenje na daljinu, a to su: institucionalni kapaciteti, studijski programi, ljudski resursi i fizički rersursi, kao i indikatori na osnovu kojih će biti utvrđena ispunjenost propisanih kriterija.

Prilikom izrade Kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova, studijskih programa i studijskih programa za učenje na daljinu u  Bosni i Hercegovini uzeti su u obzir Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. U izradi dokumenta, tokom javnih konsultacija, učestvovali su predstavnici nadležnih ministarstava i visokoškolskih ustanova u BiH.

Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova primjenjuju se u postupcima akreditacije visokoškolskih ustanova, tzv. institucionalna akreditacija, dok se kriteriji za akreditaciju  studijskih programa primjenjuju u postupcima akreditacije  studijskih programa, odnosno programska akreditacija. Akreditaciju studijskih programa može zatražiti samo visokoškolska ustanova koja je prema propisima nadležne obrazovne vlasti dobila bezuslovnu institucionalnu  akreditaciju.

Osnov za izradu navedenog dokumenta bili su kriteriji za akreditaciju studijskih progama razvijeni u okviru ESABiH Tempus projekta i testirani tokom 33 pilot akreditacije studijskih programa provedene tokom prošle godine na 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju Agencije.

(STUDOMAT.ba)