Studijski programi i kursevi Diplomatske akademije Beč za akademsku 2013/14. godinu

Austrijska ambasada u Sarajevu, putem Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavila je informaciju o studijskim programima i kursevima Diplomatske akademije Beč za akademsku 2013/14. godinu.


The Diplomatic Academy Vienna

Austrijska ambasada u Sarajevu, putem Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavila je informaciju o studijskim programima i kursevima Diplomatske akademije Beč za akademsku 2013/14. godinu.

The Diplomatic Academy ViennaU akademskoj 2013/14. godini na raspolaganju su slijedeći programi i kursevi:

  1. Pedeset (50) diplomskih studijskih programa: jednogodišnji studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente na univerzitetima svih usmjerenja. Težište ovog programa je na upoznavanju struktura i politika Evropske unije. Naročit profil ovog studijskog programa obilježen je učenjem praktičnih vještina (tehnika prezentacije i pregovaranja, retorike, projektnog menadžmenta itd), intezivnim programom jezičkog obrazovanja i višejezične nastave (njemački, engleski i francuski).
  2. Osamnaest (18) M.A.I.S.- studijskih programa (Master of Advanced International Studies): dvogodišnji master-program sa težištem na Evropi. Kandidatkinje i kandidati koji već raspolažu određenim interdisciplinarnim akademskim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa, mogu biti primljeni direktno u drugu godinu. Ovaj studijski program realizuje se u saradnji sa Univerzitetom Beč.
  3. Master in Environmental Technology & International Affairs (ETIA): dvogodišnji MSc-program u saradnji sa Tehničkim univerzitetom Beč. Polaznici ovog studijskog programaće se upoznati i sa političkom, privrednom i pravnom pozadinom (1. godina na Diplomatskoj akademiji), kao i sa naučno-tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezanih za pkoliš (2. godina na Tehničkom univerzitetu)
  4. Ljetni kurs za njemački jezik i austrijsku geografiju: intezivna 4-sedmična nastava jezika za sve nivoe poznavanja istog, sa ekskurzijama i radionicama o austrijskoj politici, istoriji i kulturi.

Za pogodne kandidate/kandidatkinje na raspolaganju stoje posebne stipendije ADA-e (Austria Development Agency).

Rok za prijave na programe i kurseve je 30. avgust 2013. godine.

Detaljnije (Ponudu Diplomatske akademije Beč, informacije o načinu apliciranja za određenje studijske programe i kurseve, brošuru za 2013/14.) možete pogledati – OVDJE.

(stipendije.ba)