Stipendije NR Kine za studente iz BiH za akademsku 2013/2014. godinu

Vijeće za stipendije NR Kine dostavilo je Veleposlanstvu BiH u Pekingu Plan stipendija Vlade NR Kine za školsku 2013/2014. godinu, a što je sukladno bilateralnim sporazumima zaključenim između Vijeća ministara BiH i Vlade NR Kine.


china scholarship council

Vijeće za stipendije NR Kine dostavilo je Veleposlanstvu BiH u Pekingu Plan stipendija Vlade NR Kine za školsku 2013/2014. godinu, a što je sukladno bilateralnim sporazumima zaključenim između Vijeća ministara BiH i Vlade NR Kine.

Istovremeno je zatražilo da se izvjeste intitucije, koje se bave koordinacijom aktivnosti vezanih za studiranje u inozemstvu, da sukladno Planu izvrše odabir najboljih studenata.

Sukladno Planu za strane studente, koji je osiguralo Vijeće, kao i sukladno svim propisima i zahtjevima Vodiča za upis stranih studenata koje stipendira Vlada NR Kine, dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 30. travnja/aprila 2013. godine.

Studenti koji apliciraju za stipendije moraju ući u Elektronski sustav za registraciju stranih studenata u Kini tako što će popuniti i poslati elektronske podatke za prijavu na internet stranicu: www.laihua.csc.edu.cn

Cijeli dopis Savjeta za stipendije NR Kine možete preuzeti ovdje.

(unibl.org)