HEA BiH: Održane radionice sa nadležnim obrazovnim vlastima i HEAARS

Radionice su organizirane u okviru Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“, kojeg finansira EU, a dio su Komponente 4 ovog projekta koja se, između ostalog, odnosi na podršku u implementaciji akreditacijskih procedura.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

U Banjaluci su 17. i 18.juna održane radionice sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini i Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (HEAARS). Radionice su organizirane u okviru Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“, kojeg finansira EU, a dio su Komponente 4 ovog projekta koja se, između ostalog, odnosi na podršku u implementaciji akreditacijskih procedura.

Advertisements

Prva radionica okupila je predstavnike Ministarstava prosvjete i kulture Republike Srpske i ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Radionica je bila prilika da se otklone nejasnoće i unaprijede procedure akreditacije čije glavne nedostatke su identificirali i međunarodni stručnjaci tokom prethodne analize zakonskih propisa i aktuelnih postupaka akreditacije. Uz predstavnike Agencije, u radu su učestvovali međunarodni stručnjaci, Dietlinde Kastelliz, šef Odjeljenja za audit i konsalting Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije, i Almir Kovačević, stručnjak za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Druga radionica održana je sa predstavnicima Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske. Kako pružiti komisijama stručnjaka potrebno znanje i smjernice za provođenje akreditacijskih procesa u datom okviru, bila je centralna tema o kojoj se raspravljalo tokom radionice. Međunarodni stručnjaci predstavili su iskustva i praksu Agencije za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije, a domaći učesnici istakli su specifična pitanja i prijedloge njihovog rješavanja.

Predstavljajući aktivnosti Agencije, direktor dr. Husein Nanić naveo je da je trenutno 17 visokoškolskih ustanova u različitim fazama akreditacije, što je skoro 40% od ukupnog broja licenciranih visokoškolskih ustanova u BiH. On je istakao da je Agencija uočila određene slabosti u tom procesu, te da će u tom smislu koristiti rezultate i preporuke eksperata iz Komponente 1 Projekta. Naše opredjeljenje je, dodao je Nanić, stalno unapređenje postupaka akreditacije. Međutim, za određene promjene je potrebno prilagoditi zakonske propise i dokumente. Agencija prepoznaje potrebu za promjenama i koristi aktuelne procedure za utvrđivanje potencijalnih nedostataka i slabih tačaka.

Advertisements

Stalni Twinning savjetnik iz zemlje članice, Austrije, dr Maria E. Weber navela je da odgovore na neriješena pitanja treba da obezbjedi Agencija, dok je zadatak međunarodnih esperata da daju smjernice iz perspektive evropskih standarda u ovoj oblasti kako bi postigli zajednički cilj da se različiti postupci u rješavanju određenih pitanja približe u smislu ESG i Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Tokom radionice diskutirano je o tome kako dizajnirati odgovarajući model za akreditaciju sa posebnim akcentom na jasno definiranje uloge i zadataka Agencije i nadležnih ministarstava odnosno HEAARS, uključujući pojedinačne korake i odgovornosti aktera ovog procesa.

Nastavak ovih aktivnosti predviđen je za septembar, kada je planirana nova radionica sa nadležnim obrazovnim vlastima i HEAARS, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine.

(hea.gov.ba)