Lejla Halidović: EFSA s Branding konferencijom povezuje poslovnu zajednicu i studente

U okviru Branding konferencije 04 koja se ove godine održala 20. juna 2014. godine u hotelu Bristol u Sarajevu održano je takmičenje za studente pod nazivom «Student Brand Story».


branding conference 04

U okviru Branding konferencije 04 koja se ove godine održala 20. juna 2014. godine u hotelu Bristol u Sarajevu održano je takmičenje za studente pod nazivom «Student Brand Story», a koje je imalo za cilj studentima odsjeka za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pružiti praktično iskustvo i suočavanje «face to face» sa stručnjacima i profesionalcima iz područja marketinga.

Zadatak ekipa koje su bile sačinjene od po tri studenta je bio da na osnovu briefa naprave marketing strategiju za kompaniju Lactalis BH, brend President za 2015. godinu, te da svoje radove predstave žiriju kojeg su sačinjavali profesionalci iz oblasti marketinga.

O takmičenju, struci i praksi za studente razgovarali su sa Lejlom Halidović, PR Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu novinari portala SEEbiz.net.

Za početak, recite nam kako je došlo do uspostave saradnje između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Branding konferencije i o kakvoj saradnji je riječ?

– Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je partner projekta Branding konferencije od samog početka, vremenom se to partnerstvo razvijalo i raslo zajedno sa samom Konferencijom. U protekle tri konferencije partnerstvo se zasnivalo na učešću profesora Fakulteta u programu, studenata u praćenju programa konferencija, te zajedničkom promicanju vrijednosti sadržaja i ciljeva kako konferencije, tako i djelovanja Ekonomskog fakulteta.

Šta predstavlja projekt “Student Brand Story” i kakvu praktičnu korist su studenti imali od ovog projekta?

– Ideja za Student Brand Story je nastala kroz saradnju Branding konferencije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, s ciljem pružanja praktičnog iskustva studentima odsjeka za marketing. Ideju i važnost ovog takmičenja za studente prepoznali su kompanija Lactalis BH, te Golden Drum Festival. Pored iskustva i finansijske motivacije, studenti su imali priliku da učestvuju u najvećem marketinškom festivalu u Evropi, gdje su mogli čuti predavanja vodećih stručnjaka iz oblasti marketinga, te kroz različite interaktivne radionice razmjenili iskustva i ideje sa budućim kolegama.

Deset najboljih timova imalo je priliku da svoj Student Brand Story prezentuju stručnom žiriju, a tri tima sa najboljim radovima dobila su novčane nagrade. Pobjednička ekipa je pored nagrade koju je obezbijedila kompanija Lactalis BH za tri prvoplasirane ekipe, osvojila i kotizacije za učešće na Golden Drum Festivalu, najvećem marketinškom festivalu u Evropi, u organizaciji Slovenske oglašivačke komore.

Koji su to pristupi putem kojih Ekonomski fakultet podiže spremnost studenata za radni angažman nakon završetka studija, a koji bi možda mogli poslužiti i ostalim obrazovnim institucijama kao primjer?

– Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu povećava spremnost svojih studenata za tržište rada na nekoliko načina. Prvi je dizajnom svoga nastavnog plana i programa, koji obavezno podrazumijeva obavljanje jednomjesečne prakse. Pri tome, Centar za razvoj karijere studenata igra ulogu medijatora između poslodavaca i studenata, te kreira prilike da studenti još za vrijeme svog studija steknu korisno radno iskustvo.

Drugi način na koji EFSA radi na izgradnji radne spremnosti studenata jeste u sklopu pojedinačnih predmeta, koji pored teoretske osnove podrazumijevaju i praktični dio koji se odnosi ili na izradu marketing ili business plana, istraživanja tržišta, ili korištenjem metode učenja pomoću studije slučaja. Na ovaj način studenti se još za vrijeme studija suočavaju sa realnim poslovnim problemima i izazovima.

Treći način je omogućavanje svojim studentima da steknu praktično iskustvo kroz volonterski rad u brojnim centrima/službama koje djeluju pri Fakultetu. Studenti se od prve godine studija mogu samovoljno prijaviti za rad npr. u Odjelu za odnose s javnošću, Centru za razvoj karijere studenata, Centru za preduzetništvo, Centru za informacione tehnologije i druge, te na taj način steći određeno praktično iskustvo koje im daje određene vještine i samopouzdanje u izvršavanju radnih zadataka.

Gdje vidite prostor za jačanje saradnje između akademske i poslovne zajednice u BiH kada je u pitanju branding?

– Na Ekonomskom fakultetu svjesno se radi na povezivanju poslovne zajednice i studenata kroz Poslovni savjet (stručno-konsultativni organ Fakulteta sastavljen od eminentnih poslovnih ljudi koji se nalaze na čelu najvećih bh. firmi), tako da u sklopu nastave studenti često zapravo kreiraju rješenja za prave klijente i njihove realne probleme.

Saradnja Fakulteta i poslovne zajednice kroz Poslovni savjet može se unaprijediti kroz različite projekte kao što je takmičenje organizirano u okviru Branding konferencije.

(SEEbiz.net)