Fondacija 787: Poziv za prijave za učešće u programu “PoWEr”

Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen ženama iz Bosne i Hercegovine, koje imaju poslovnu ideju ili su tek registrovale vlastiti biznis.


Fondacija 787 Poziv za prijave za učešće u programu PoWEr

Program počinje četverodnevnim treningom koji se održava od 14. – 17. septembra 2017. godine u Sarajevu i za cilj ima unapređenje znanja i vještina učesnica, razmjene dobrih praksi, te mentoring u procesu razvoja poslovne ideje u uspješan biznis.

Program je usmjeren i na promovisanje neiskorištenog potencijala ženskog poduzetništva u cilju ohrabrivanja žena u BiH da započnu vlastiti biznis. Između ostalog, učesnice programa će imati priliku uspostaviti dragocjenu mrežu profesionalnih kontakata koji mogu u budućnosti ohrabriti/podržati njihove poduzetničke aktivnosti.

Pozivamo žene iz Bosne i Hercegovine, od 20 – 50 godina, koje imaju ideju za razvoj biznisa ili su tek registrovale vlastiti biznis, da dostave prijave za učešće u programu PoWEr, najkasnije do 02.09.2017. godine.

Prijava treba sadržavati:

  • Curriculum Vitae
  • Kratko obrazloženje motiva za pokretanje biznisa (do 300 riječi)
  • Kratko obrazloženje poslovne ideje (do 150 riječi)

Molimo Vas da prijave dostavite u elektronskoj formi na email adresu Fondacije 787 info@fondacija787.ba sa naznakom „PoWEr prijava“.

NB: Organizator pokriva troškove prevoza i smještaja učesnica Programa.

Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 je neprofitna organizacije čiji je rad usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz poticanje poduzetništva, te podržavanje njihovog profesionalnog rasta i razvoja. Naše aktivnosti uključuju obrazovanje, informisanje, umrežavanje, pružanje usluga poslovnog razvoja, te zagovaranje za bolji položaj žena i mladih u bh. društvu.

Realizacija programa je finansirana grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).

(STUDOMAT.ba)