Kako razmišljaju mladi o izboru fakulteta i budućeg posla: “Da lako i brzo zaradim poput YouTubera”

Izbor profesije jeste važan, imajući u vidu da svako od nas trećinu svog života provede na poslu radeći.


programmer working on laptop computer technology
Foto: Envato

Veliki i mali maturanti nalaze se na nekoj vrsti životne prekretnice. Treba odabrati srednju školu i fakultet gdje će nastaviti školovanje. Izbor budućeg zanimanja nije nimalo lak, zato je tu važna i podrška roditelja.

Psiholozi kažu da se takve odluke ne donose preko noći, a da mladi danas pri izboru profesije uglavnom gledaju gdje mogu brzo pronaći posao i koji poslovi su dobro plaćeni. Manje se vodi računa o ličnim afinitetima, piše Blic.rs.

Oni koji još uvijek ne znaju šta koja profesija zahtijeva od njih, prva adresa treba da im bude školski psiholog. Osim njih savjet mogu da potraže i od savjetnika za planiranje karijere, kojih ima u svim većim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje.

Psiholozi kažu da je za dobar izbor škole ili fakulteta najvažnije sagledati:

  • sposobnost djeteta
  • osobine djeteta
  • motivaciju da se bavi određenim poslom
  • važan faktor je i situacija na tržištu rada, odnosno mogućnost zapošljavanja.

Greška je ukoliko se pri izboru gleda samo:

  • blizina škole ili fakulteta
  • uticaj društva
  • pritisak roditelja
  • popularnost škole.

Školski psiholog Branka Tišma kaže da pri izboru škole treba uzeti sve u obzir- interesovanje učenika, njegovo postignuće u školi, ali i šta se traži na tržištu rada i kakva je mogućnost za zapošljavanje.

Razmišljati o više škola i smjerova

– Istina je da kada djeca upisuju one škole koje ih zanimaju, lakše poslije tokom života nalaze alternativu, lakše pronalaze slične poslove kojima mogu da se bave, lakše pronalaze način za zapošljavanje, kaže Tišma za Euronews Srbija.

Dodaje da je važno razmišljati o više škola i smjerova, imati alternativu.

– Neće se ništa strašno desiti i ako ne upišemo baš tu školu koju smo planirali, ako smo našli nešto što je slično ili isto što će da zadovolji neka naša interesovanja, postignuća. I roditelji treba da se uključe, ali ne da pritiskaju djecu, nego da budu sagovornici koji će ih uputiti, navela je ona.

Da brzo i lako zarade kao jutjuberi

Primjećuje da nove generacije potpuno drugačije razmišljaju, da se interesuju za poslove za koje smatraju da mogu da im donesu brz i veliki novac, poput Youtubera.

Izbor profesije jeste važan, imajući u vidu da svako od nas trećinu svog života provede na poslu radeći.

Psi­ho­log Ele­o­no­ra Vla­ho­vić kaže da je pr­o­fe­si­o­nal­na ori­jen­ta­ci­ja va­žna i za po­je­din­ca i za dru­štvo i da svaka oso­ba tre­ba da ra­di na rad­nom mje­stu gdje će bi­ti naj­pro­duk­tiv­ni­ja i naj­za­do­volj­ni­ja.

Najvažnije im je kolika je plata

Navodi da je danas mladima pri izboru budućeg zanimanja najvažnija plata.

– Kada radim testiranja obično im kažem da zamisle da su ušli u svet rada i da naprave svoju rang listu prioriteta, šta im je važno – novac, karijera, sloboda, saradnici. Novac i treba da bude relativno visoko, jer ljudi rade zbog novca, međutim često je novac na prvom mestu. Mi godinama imamo pritisak na fakultete koji imaju IT smjerove jer se procenjuje da će se tom diplomom lako zaposliti, dobro zarađivati, navela je ona.