Eurofound-ov pripravnički program

Evropska fondacija za poboljšanje životnih i radnih uslova (Eurofound) otvorila je konkurs za stažiranje. Primljeni kandidati će dobiti priliku za odrađivanje pripravničkog staža u kancelarijama Eurofound-a u Dablinu i Briselu.


Evropska fondacija za poboljšanje životnih i radnih uslova (Eurofound) otvorila je konkurs za stažiranje. Primljeni kandidati će dobiti priliku za odrađivanje pripravničkog staža u kancelarijama Eurofound-a u Dablinu i Briselu.

Advertisements

Program je namijenjen za mlade koji su skoro diplomirali. Pripravnici će primati mjesečnu nadoknadu u iznosu od 1.247 eura. Eurofound će takođe nadoknaditi troškove povratne karte do Dablina.

Ciljevi programa su:

  • pružanje prilike pripravnicima da stiču iskustvo i znanje kroz svakodnevni rad u Eurofound-u
  • pružanje prilike za rad u multikulturalnom, multietničkom i višejezičnom okruženju, u kojem će se razviti uzajamno razumijevanje, povjerenje i tolerancija
  • promocija evropskih integracija i svijesti o evropskom građanstvu kroz duh nove uprave i saradnje
  • pružanje prilike pripravnicima da u praksi iskoriste znanje stečeno na studijama
  • uvođenje pripravnika u profesionalan svijet i u sva njegova ograničenja, zaduženja i mogućnosti.

Zainteresovani kandidati moraju imati univerzitetsku diplomu, dobro poznavanje engleskog i maternjeg jezika.

Advertisements

Možete aplicirati ovdje.

Rok za prijave ističe 27. februara 2015. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(mladiinfo.me)