Erasmus Mundus MKE stipendije iz oblasti kvantitativne ekonomije

Master studije Erasmus Mundus MKE - Modeli i metode kvantitativne ekonomije sufinansira Erasmus+ program Evropske Unije i predviđene su za nadarene studente.


Program se održava na engleskom jeziku, a dizajnirao ga je konzorcijum četiri partnerska univerziteta iz četiri evropske države: Univerzitet Panteon – Sorbona (Pariz), u saradnji sa Autonomnim univerzitetom u Barseloni, Institutom matematičke ekonomije na Bilefildskom univerzitetu, i Univerzitetom Ka Foskari u Veneciji.

Advertisements

Ovaj kurs pruža ozbiljno obrazovanje o osnovnim kvantitativnim oruđima, kombinujući suštinu teorije ekonomije sa vezanim kvantitativnim disciplinama, kao što su vjerovatnoća, statistika, ekonometrika, finansije, aktuarska matematika, matematičko modeliranje i računarske simulacije, eksperimentalni dizajn i političke nauke.

Ovako širok spektar kurseva pruža studentima mogućnost da se specijalizuju za neku od ovih oblasti, shodno svojim interesima. Ovo su oblasti od sve veće važnosti, kako za istraživanje radi daljeg školovanja, tako i za traženje posla u sklopu vladinih organizacija, privatnih firmi ili finansijskih institucija.

Kvalifikacije

Uslovi za prijem kandidata na ove masters studije su priznata diploma odgovarajućih osnovnih studija (BA, Bsc, itd) ili druga odgovarajuća kvalifikacija na istom nivou, što znači 180 ECTS bodova po bolonjskom sistemu studiranja. Svaka dodatna kvalifikacija, kao što je druga diploma osnovnih studija, masters studija ili drugih postdiplomskih studija, treba da bude pomenuta u prijavi za konkurs.

Poželjno je da su kandidati prethodno studirali matematiku, ili primjenjenu matematiku, ili kvantitativnu ekonomiju ili finansije, međutim i drugi kandidati su dobrodošli.

Advertisements

Slušanje predavanja na engleskom jeziku je obavezno. Stoga je za kandidate iz zemalja u kojima engleski jezik nije obavezan, i koji nemaju dokaz o znanju engleskog, neophodno da poseduju priznat Certifikat o znanju engleskog jezika, poželjno je da to bude TOEFL, na zadovoljavajućem nivou.

Stipendija iznosi 2.000 eura godišnje za putne troškove + 1.000 eura za troškove smještaja za kandidate koji su državljani partnerske zemlje, a žive na udaljenosti manjoj od 4.000 km od univerziteta u sklopu Erasmus Mundus programa.

Rok za prijave je 7. februar 2016. godine.

Dodatne informacije: uni-foundation.eu

(UIS)