HEA i ADS BiH: Zapošljavanje u državnu službu samo s diplomom akreditirane visokoškolske ustanove

Vršilac dužnosti direktora Agencije za razvoj visokog obazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine Husein Nanić razgovarao je s direktorom Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine Nevenom Akšamijom, a u radu sastanka učestvovali su i državni službenici obiju agencija.


ministarstva bih

Kako je saopćeno iz ove agencije, tema sastanka bila je primjena člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH kojim je propisano da će “nadležni državni organi te drugi organi i organizacije u svrhu zaposlenja ili javne funkcije priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove”.

Advertisements

Agencija za državnu službu u postupku finaliziranja Uputstva o provođenju postupka zapošljavanja državnih službenika u institucijama BiH iskazala je mišljenje da bi u Uputstvo, kao i u tekstove oglasa koje raspisuje Agencija za državnu službu u okviru svojih nadležnosti trebalo ugraditi napomenu u tekst oglasa da su validne samo diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove, odnosno da su kao takve jedino pogodne javne isprave kako u konkursnim procedurama, tako i u pravnom prometu u Bosni i Hercegovini.

Advertisements

Tokom sastanka sagledani su svi aspekti primjene odredbe člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini te je zaključeno da je svakako opredjeljenje dviju agencija da se započne s primjenom navedene odredbe, te da ova odredba bude sadržana u Uputstvu.

(Fena/MOJportal)