ELSA BiH: Javni poziv za učešće u Ljetnoj pravnoj školi u Sarajevu [VIDEO]

ELSA BiH i Organizacioni odbor Škole pozivaju sve članove ELSA-e BiH i lokalnih grupa da se prijave za učešće na Ljetnoj pravnoj školi u Sarajevu na temu: Medijsko pravo i međunarodni standardi pri pristupu informacijama.


Sarajevo Summer Law School Poster fb thumb

ELSA BiH i Organizacioni odbor Škole pozivaju sve članove ELSA-e BiH i lokalnih grupa da se prijave za učešće na Ljetnoj pravnoj školi u Sarajevu na temu: Medijsko pravo i međunarodni standardi pri pristupu informacijama.

Prijavu za učešće u Ljetnoj pravnoj školi u Sarajevu je potrebno poslati do 15. juna 2014. godine na e-mail: sarajevosls@gmail.com.

Uslovi:

  • Članstvo u okviru ELSA BiH, odnosno neke od lokalnih grupa;
  • Popunjen obrazac (Dostupan na stranicama www.elsa.org);
  • Uplata iznosa propisanog Odlukom o reguliranju participacija za članove ELSA BiH i loklanih grupa – domaći učesnici 50,00 KM;
  • Motivaciono pismo.

Prilog: Brošura Škole

(STUDOMAT.ba)