EdIT stvorio nova inovativna rješenja i koncepte

Učesnici ljetne škole EdIT 2015 su i ove godine dokazali da inovacije i svježe ideje ne poznaju granica. U Sarajevu su implementirali rješenje web aplikacije 'Kalendar', a ekipa u Banja Luci uspješno je implementirala rješenje za 'Video plejer sa anotacijama'.


EdIT

Ljetna škola Edit je simulacija pravog projekta, gdje rezultat ovisi o svim članovima grupe, a za sve učesnike je prvo i jedinstveno iskustvo rada na velikom projektu. Učesnici se suoče sa konkretnim zadatkom, na kojem istovremeno rade i uče. Istovremeno su izazvani da kao grupa završe zadatke u ograničeno vrijeme. Kada postignu svoje rješenje, za širi krug slušatelja odgovoraju na njihova pitanja vezana za njihov rezultat.

Učesnici ljetne škole EdIT 15 u Sarajevu su implementirali rješenje web aplikacije „Kalendar“ stvorene pomoću AngularJS-a. Iako su učesnici bili podijeljeni u tročlane timove, brzo je uspostavljena i saradnja na nivou čitave grupe, s ciljem što kvalitetnijeg rješavanja zadataka. Stvorena aplikacija se integriše sa postojećim third party servisom te dobivene objekte pretvara u Evente na kalendaru. Učesnici su uspješno integrisali i CloudAPI za praćenje korisničkih akcija, pomoću kojeg se može vršiti analiza korisničkog ponašanja i steći uvid u rad aplikacije.

– Na EdIT-u smo izveli jedan konkretan projekat od početka do kraja, i na njega aplicirali svoje znanje i kreativnost. Na EdIT-u mi se najviše dopalo to, što imamo priliku da radimo u timu pod vodstvom iskusnih mentora u realnom radnom okruženju. To mi je bilo jedno sasvim novo i izuzetno iskustvo, navodi Emina Šarić, polaznik EdIT-a 2015, Sarajevo.

EdIT_2015_1

Učesnici ljetne škole EDIT 15 u Banja Luci uspješno su implementirali rješenje za „Video plejer sa anotacijama“. Pri tome je klijentska strana realizovana pomoću HTML5 i AngularJS-a, a serverska strana korištenjem baza NodeJS i MongoDB. Učesnici su bili podijeljeni u dva tima, klijentski i serverski. Uz pomoć mentora i kroz samu komunikaciju među timovima brzo je došlo do lakšeg rješavanja kompleksnijih problema. Aplikacija je uspješno realizovana i korisnicima omogućava dodavanje tagova/anotacija na video po izboru korisnika, kao i pretragu videa po imenu ili anotaciji. Uspješno je realizovana mogućnost registracije novih korisnika, kao i mogućnost praćenja statistike (ukupan broj svih pregledanih videa, broj pregleda jednog videa, datum zadnjeg gledanja) za vlasnika aplikacije/proizvoda.

– Mogu reći da su moja očekivanja u potpunosti ispunjena. Naučili smo puno, prošli smo kroz sve procese razvoja softvera, imali smo priliku da radimo u timu i još mnogo stvari koje realno možete naučiti samo u ovakvom okruženju, u vidu ovakve prakse, navodi Milan Gogić, polaznik EdIT-a 2015, Banja Luka.

(STUDOMAT.ba)