Drugi upisni rok na javnim univerzitetima u RS

Na univerzitetima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu u ponedjeljak, 24. avgusta, počeće drugi upisni rok u prvu godinu prvog ciklusa studija u školskoj 2015/2016. godini.


Foto: STUDOMAT
Foto: STUDOMAT

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, ukupno je na studijskim programima, koji u prvom upisnom roku nisu upisali predvidjeni broj studenata, slobodno 1.254 mjesta, od čega je za finansiranje iz budžeta predvidjeno 86 mjesta, za studente na samofinasiranju 744 mjesta, za studente strane državljane 166, a za vanredne studente 258 mjesta.

Na Akademiji umjetnosti slobodno je 55 mjesta, na Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetskom 49, na Ekonomskom 77, na Elektrotehničkom 50, na Mašinskom 82, na Medicinskom 34, na Poljoprivrednom 125, a na Pravnom fakultetu 140 mjesta.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci slobodno je 136 mjesta, na Rudarskom 25, na Tehnološkom 115, na Fakultetu političkih nauka 31, na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta 117, na Filološkom 89, na Filozofskom 88, dok na Šumarskom fakultetu ima mjesta za još 41 brucoša.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u drugom upisnom roku ima mjesta za 1.447 brucoša. Od tog broja su slobodna 192 mjesta na budžetu, 883 na sufinansiranju, 189 na vanrednom studiju i 183 za studente strane državljane.

Slobodnih mjesta ima i na Akademiji likovnih umjetnosti, i to sedam, Elektrotehničkom fakultetu 58, Ekonomskom fakultetu u Brčkom 46, Ekonomskom fakultetu na Palama 50, Mašinskom 89, Medicinskom 27, Muzičkoj akademiji 30, Pravnom fakultetu 168, Poljoprivrednom fakultetu 67, Pedagoškom 105 i na Saobraćajnom fakultetu ima mjesta za još 88 studenata.

Na Tehnološkom fakultetu nakon prvog upisnog roka ostala su slobodna 83 mjesta, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta 100, Fakultetu za proizvodnju i menadžment 24, Fakultetu poslovne ekonomije 105, Filozofskom fakultetu 320 i Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu “Sveti Vasilije Ostroški” 80 mjesta. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Istočnom Sarajevu primljena su 1.602 brucoša.

U okviru drugog upisnog roka, prijave kandidata obavljaće se od 24. do 28. avgusta, prijemni ispit polagaće se 31. avgusta, dok je objavljivanje rezultata prijemnog ispita predvidjeno 2. septembra.

Upis primljenih kandidata predvidjen je od 7. do 11. septembra.

Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj koji je objavljen 17. juna ukupno je bilo predvidjeno da bude upisano 3.380 studenata.

Prvi upisni rok održan je od 22. juna do 10. jula.​

(Vlada RS)