Dijalog za mlade: Ponudite inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života

U okviru Dijaloga organizovati će se sastanci sa mladima za identifikaciju pitanja, ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama.


Foto: Envato
Foto: Envato

Dijalog za mlade je prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice.

Advertisements

Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal.

U okviru Dijaloga organizovati će se sastanci sa mladima za identifikaciju pitanja, ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Prvi sastanak će biti organizovan u utorak, 5. jula 2022 godine sa početkom u 16:00 časova u Međunarodnom centru za djecu i omladinu na adresi Kemala Kapetanovića 17, Novo Sarajevo.

Na sastanku su pozvani mladi sa područja općine Novo Sarajevo, uzrasta od 15 do 30 godina (srednjoškolci i srednjškolkinje, studenti i studentkinje, aktivisti i aktivistkinje, voditelji i voditeljke omladinskih organizacija, volonteri i volonterke u zajednici), spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice. Mladi su mogu prijaviti putem linka.

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice.

Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Novo Sarajevo.