UNSA: Istraživanje o “Burnout sindromu”

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Katedra za patofiziologiju, sprovodi se istraživanje o "Burnout sindromu" (sindrom izgaranja u radu). Anketa je namijenjena samo studentima i anonimnog je

MUNJA Kurs: Vještine prezentiranja

Munja Inkubator društvenih inovacija Sarajevo i Omladinska informativna agencija BiH (OIA) organizuju 10-časovnu interaktivnu obuku o vještinama prezentiranja, efektnoj neverbalnoj komunikaciji, konceptu strukturiranja i pripreme prezentacije, tehnikama

Evropske stipendije za bh. studente

U sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je prezentacija studentima, nastavnicima i saradnicima o mogućnosti prijavljivanja na međunarodne konkurse. Prisutni su upoznati o pet projekata (JoinEU-SEE IV,