Dom naroda Parlamenta FBiH bez ijednog glasa protiv podržao Zakon o volontiranju FBiH

Volonteri i volonterke Federacije BiH napokon su dobili zakonsko rješenje prema kojem će im se volonterski rad u struci priznavati kao radno iskustvo.


parlament fbih

Volonteri i volonterke Federacije BiH napokon su dobili zakonsko rješenje prema kojem će im se volonterski rad u struci priznavati kao radno iskustvo.

parlament fbihSa 45 glasova ZA, 1 suzdržan i nijednim protiv usvojen je Zakon o volontiranju FBiH na 12. sjednici Doma naroda Federacije.

Korištenjem najboljih EU praksi i najnovijih preporuka u području volontiranja, te stvaranjem povezanosti s potrebama i tradicijom volontiranja i volonterskih aktivnosti u FBiH dobili smo jedan moderan Zakon, navode iz Instuta za razvoj mladih KULT.

Njegova prednost mogla bi se gledati u više pravaca, jer se po prvi put definira šta je to volonter/ka, volonterstvo, kao i da se aktivnosti koje provode priznaju kao društveno korisne.

Pored toga, organizatori volontiranja ne mogu biti profitne kompanije, kako bi spriječili zloupotrebu volontera/ki. U svemu ovome se ogleda širina ovoga zakonskog rješenja i što je najbitnije direktno potiče aktivizam mladih.

(mladi.org)