Diplome Fakulteta zdravstvenih studija nisu priznate

Uposlenicima JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"... koji su završili jedan od pet odsjeka na Fakultetu zdravstvenih studija još nisu priznate diplome.


fakultet zdravstvenih studija unsa

Uposlenicima JU “Dom zdravlja” Kantona Sarajevo, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” koji su završili jedan od pet odsjeka na Fakultetu zdravstvenih studija još nisu priznate diplome.

fakultet zdravstvenih studija unsaProblem je nastao nakon što je 2008. godine Visoka medicinska škola preimenovana u Fakultet zdravstvenih studija. Od tada većina zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH diplomante studija sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnike, medicinsko-laboratorijske dijagnostike i sanitarnog inžinjerstva tretira kao da imaju višu, a ne visoku stručnu spremu pa imaju i niže plate.

Nakon inžinjera medicinske radiologije, kojima je prema trenutnoj sistematizaciji radnih mjesta priznata diploma više stručne spreme, iako imaju visoku, pobunili su se i diplomirane medicinske sestre te zdravstveni inžinjeri svih usmjerenja.

Kako je za “Avaz” kazala predsjednica Komore diplomiranih sestara i tehničara Federacije BiH Almedina Pašukan, problem je u sistematizaciji radnih mjesta nekih ustanova koje su zastarjele, a u kojima nema kadra sa FZS-a. Uz saglasnost resornog ministarstva, potrebno ih je izmijeniti ili dopuniti sistematizaciju te ugraditi i njihova zvanja.

“Ne možemo okriviti nijednog pojedinca ili generalne direktore jer je glavni problem u sistemu. Naprimjer, medicinske škole priznaju diplome, kao i ustanove u mnogim kantonima. Ne znamo o čemu se radi ako jedan kanton prizna, a drugi ne ili ako u jednom kantonu neke ustanove priznaju, a neke ne, što je slučaj u KS”, kazala je Pašukan i dodala da su na sastanku s Komorom zdravstvenih inžinjera svih usmjerenja dogovorili zajedničku borbu za ostvarivanje prava.

Prema riječima Pašukan, nepriznavanje diploma, odnosno zvanja diplomantima FZS-a predstavlja kršenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblastima zdravstva FBiH.

(Avaz)