MUNJA Kurs: Vještine prezentiranja

Munja Inkubator društvenih inovacija Sarajevo i Omladinska informativna agencija BiH (OIA) organizuju 10-časovnu interaktivnu obuku o vještinama prezentiranja, efektnoj neverbalnoj komunikaciji, konceptu strukturiranja i pripreme prezentacije, tehnikama za smanjenje treme pred javni nastup i dr., uz konkretne i praktične primjere i vježbe.


munja kurs

Munja Inkubator društvenih inovacija Sarajevo i Omladinska informativna agencija BiH (OIA) organizuju 10-časovnu interaktivnu obuku o vještinama prezentiranja, efektnoj neverbalnoj komunikaciji, konceptu strukturiranja i pripreme prezentacije, tehnikama za smanjenje treme pred javni nastup i dr., uz konkretne i praktične primjere i vježbe.

munja kursUčesnici:

15-20 studenata i mladih osoba

Šta dobivaju učesnici?

  • poboljšanje vještina prezentiranja
  • informacije i savjete kako strukturirati svoju prezentaciju i javni nastup
  • procjenu i savjete na čemu trebaju dodatno raditi
  • certifikat kojim se potvrđuje učešće na kursu

Voditelj:

Jan Z. Kulenović, MA
Debatni prvak BiH i član pobjedničkog tima na Svjetskom debatnom prvenstvu, diplomirao Govorničku školu (4 stepena) Zagrebačkog Sveučilišta, moderator, govornik i prezenter na više od 500 međunarodnih i domaćih skupova, voditelj preko 100 debatnih emisija na nacionalnim TV kanalima, međunarodni trener u oblasti debate, retorike i vještina prezentiranja.

Trajanje:

Kurs traje ukupno 10 časova u tri sesije i to: petak 30.11. i 7.12. od 19:00h do 21:00h i nedjelja od 12:00h do 17:00h.

Troškovi:

Cijena kursa je: 37,00 KM (u dvije rate), a za članove Munja inkubatora 32,00 KM.
U cijenu je uračunato: pohađanje programa, radni materijal, mentorska podrška, certifikat po završenom kursu i dodatne korisne informacije.

Prijava:

Prijavu (ime i prezime, kontakt telefon i email) potrebno je poslati na munja@munja.ba sa naznakom KURS VJESTINE PREZENTIRANJA najkasnije do 28.11.2012. godine do 16:00h;
Prvu ratu potrebno je uplatiti u Munji bilo koji radni dan od 10:00h do 20:00h, a najkasnije u petak 30.11. prije početka kursa.

Mjesto:

Munja Inkubator društvenih inovacija Sarajevo, Ferhadija 28 (ulaz iz prolaza kod Guinness Puba)

Partneri Munje:

Balkan Trust for Democracy i Švicarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu (SCP)

(mladi.info)