SSST: U procesu formiranja Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija u saradnji sa Općom bolnicom

Dr. Bakir Nakaš, direktor JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i dr. Ejup Ganić, rektor Univerziteta "Sarajevo School of Science and Technology", potpisali su jučer Aneks I Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između ove dvije institucije.


Dr. Bakir Nakaš, direktor JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, i dr. Ejup Ganić, rektor Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology
Dr. Bakir Nakaš, direktor JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, i dr. Ejup Ganić, rektor Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology

Dr. Bakir Nakaš, direktor JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i dr. Ejup Ganić, rektor Univerziteta “Sarajevo School of Science and Technology”, potpisali su jučer Aneks I Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između ove dvije institucije.

Dr. Bakir Nakaš, direktor JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, i dr. Ejup Ganić, rektor Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology
Dr. Bakir Nakaš, direktor JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, i dr. Ejup Ganić, rektor Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology

Ove dvije institucije su 2008. godine potpisale Ugovor o saradnji, a ovim Aneksom se utvrđuju oblici edukativne i naučno-istraživačke saradnje u procesu formiranja Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta SSST u partnerstvu sa Univerzitetom Buckingham iz Velike Britanije.

Opća bolnica obavezala se da će u realizaciji nastavnog procesa pružiti sljedeće oblike stručne pomoći:

  • Obezbijediti nastavnu bazu od svojih uposlenika za realizaciju nastavnog procesa na Medicinskom fakultetu Univerziteta SSST
  • Sudjelovati u pisanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija na Univerzitetu SSST
  • Aktivno sudjelovati u kreiranju Nastavnog plana i programa za dodiplomski i postdiplomski studij u saradnji sa stručnjacima Univerziteta SSST

“Ovo će biti prvi privatni medicinski fakultet u Bosni i Hercegovini verifikovan od nadležnih institucija u Velikoj Britaniji. Mi smo prihvatili ovu ideju, uz potporu istaknutih britanskih stručnjaka, da se udružimo sa djelotvornim timom uvaženog dr. Ganića. Diploma koju će sticati budući stručnjaci medicine priznata je u cijelome svijetu”, naglasio je dr. Nakaš.

Obraćajući se velikom broju prisutnih zvanica, ljekara i osoblja Opće bolnice, dr. Ganić je poručio: “Cilj koji nam jasno stoji pred očima je bolja budućnost ove zemlje. Mi hoćemo i možemo učiniti nešto dobro za svoju državu. Mi želimo i možemo generirati doktore za Evropu i svijet, jer diploma koju dodjeljujemo otvara vrata u svijet. Naše društvo treba da ubire plodove od učenih ljudi, jer su znanje i ljudi najveće bogatstvo. Vi ste izuzetna institucija. To nije samo moje mišljenje, to je mišljenje i Britanaca. Ponosan sam što ću sarađivati sa ljudima koji su kompetentni, jer je vaš ‘rendgenski snimak kompetencije’ izvrstan, i koji pomažu ljudima neprestano, ali i koji će prenositi svoje znanje na buduće naraštaje.”

(STUDOMAT.ba)