CPCD i FTZ: Promovirano osam lokalnih građanskih inicijativa regije Tuzla

Jučer je u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice – FTZ održana promocija osam udruženja i neformalnih grupa građana iz Tuzle koji su finansijski podržani kroz Program malih grantova koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD).


Foto: CPCD
Foto: CPCD

Jučer je u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice – FTZ održana promocija osam udruženja i neformalnih grupa građana iz Tuzle koji su finansijski podržani kroz Program malih grantova koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD). FTZ je partnerska organizacija CPCD-a koja za područje Tuzle ima mentorsku ulogu za organizacije i neformalne grupe građana/ki koje finansijski podrži CPCD.

CPCD je neformalnim grupama građana/ki i udruženjima koja su podržana kroz Program malih grantova, koji finansira Ambasada Kraljevine Švedske, do sada dodijelio ukupno 175.000,00 KM (stotinu sedamdeset i pet hiljada KM). Osnovni cilj programa jeste ojačati građane/ke i podstaći organizacije civilnog društva (OCD) da uz korištenje postojećih resursa prepoznaju te na najučinkovitiji način riješe probleme u svojim zajednicama.

– Organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana/ki koje djeluju na lokalnom nivou u sklopu PMG-a, dobijaju bespovratna sredstva za realizaciju projekata koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života u zajednici. Većina organizacija nakon realizacije projekta u sklopu Programa malih grantova stekne iskustvo i znanje koje im je potrebno za realizaciju većih i zahtjevnijih projekta. Zadovoljstvo je najaviti dodjelu sredstava lokalnim građanskim inicijativama u maju, izjavila je gđa. Dragana Grbić-Hasibović, menadžerica Programa.

Program malih grantova je jedan od projekata CPCD-a. Misija Centra za promociju civilnog društva jeste jačanje civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju.

– Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) već deset godina aktivno radi na razvoju lokalne zajednice. Upravo zbog iskustva i dobre umreženosti, bilo je logično da za prostor tuzlanske regije CPCD izabere FTZ za parterstvo i mentorsku ulogu grantijima. Cijela saradnja sa CPCD-om i lokalnim organizacijama još jednom je potvrdila da aktivizam postoji i da je bitno pružiti priliku građanima/kama da mijenjaju okruženje u kojem žive. Sretni smo vidjeti stvarne promjene koje su rezultat dosadašnjih aktivnosti grantija te dodatne vrijednosti proistekle iz djelovanja naših građana/ki, izjavila je Angelina Hodžić, menadžerica za razvoj filantropije FTZ-a.

Program malih grantova realizira se kroz pružanje finansijske podrške organizacijama civilnog društva (OCD) i neformalnim grupama građana/ki za oblasti: inicijative za izgradnju zajednice, lokalne kampanje zagovaranja  i Ad Hoc fond putem kojeg će se pružiti finansijska podrška inicijativama/projektima u kojima se iskaže potreba za hitnom reakcijom, u skladu sa ciljevima PMG-a, saopšteno je iz CPCD-a.

(STUDOMAT.ba)