COBISS+: Jedinstveni online katalog visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Sarajevu

COBISS+ je namijenjen svim korisnicima: studentima, nastavnom osoblju, istraživačima.


U sklopu realizacije aktivnosti uspostavljanja jedinstvenog bibliotečko-informacijskog sistema na nivou Univerziteta u Sarajevu, Biblioteka Univerziteta u Sarajevu je u saradnji s Virtuelnom bibliotekom BiH (Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH) uspostavila jedinstveni pretraživač za online katalog visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Sarajevu koje u svom radu koriste sistem COBISS.

Advertisements

Za korisnike visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Sarajevu uspostavljanje ove usluge omogućava da u jednom COBISS+ pretraživanju dobiju informaciju o tome koja od organizacionih jedinica u svom fondu posjeduje traženu publikaciju. Napominjemo da pretraživanje obuhvata i fond Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH kao nastavne baze Univerziteta.

Advertisements

COBISS+ je namijenjen svim korisnicima: studentima, nastavnom osoblju, istraživačima itd., kao i korisnicima koji traže relevantne informacije ili raspoloživu građu u bibliotekama, čak i ako je riječ o elektronskoj građi.

Link za pristup COBISS+ Univerziteta u Sarajevu: https://plus.bh.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=unsa