Akreditacija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Rješenjem Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine imenovana je Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.


Foto: Dnevni list
Foto: Dnevni list

Rješenjem Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine imenovana je Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Komisija je u sastavu:

 • dr. sc. Rejhana Dervišević, predstavnica akademske zajednice u BiH, predsjednica
 • dr. sc. Dejan Bokonjić, predstavnik akademske zajednice u BiH, član
 • dr. sc. Jasna Hivziefendić, predstavnica privrede i prakse, članica i sekretarica Komisije,
 • Igor Bošnjak, student
 • Marinka Drobnić-Košorok, međunarodni stručnjak – Slovenija, članica Komisije.

Komisija stručnjaka je posjetila Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru 30. i 31. 3. 2015. godine provjeravala ispunjenost Kriterija za akreditaciju institucije:

 • Razvoj i strategija visokoškolske ustanove
 • Upravljanje, unutrašnje osiguranje kvaliteta i kultura kvaliteta
 • Procedure za osiguranje kvaliteta studijskih programa
 • Procedure za ocjenjivanje studenata
 • Ljudski resursi
 • Kvalitet fizičkih resursa
 • Informacijski sistemi
 • Prezentacija informacija za javnost
 • Međunarodna saradnja

U toku posjete članovi komisije stručnjaka su se susreli sa različitim ciljnim grupama:

 • menadžmentom Univerziteta (rektor, prorektor, dekani),
 • timom za provođenje samoevaluacije i timom za kvalitet,
 • predstavnicima akademskog osoblja,
 • prestavnicima studenata,
 • predstavnicima administrativnog, IT, i tehničkog osoblja,
 • alumni studentima i predstavnicima firmi i institucija koje sarađuju sa Univerzitetom i zapošljavaju studente sa Univerziteta i sl.

U sklopu posjete Komisija stručnjaka je obišla sve fakulteta na Univerzitetu.

Na kraju posjete organizovan je širi sastanak na kojem je predsjednica Komisije usmeno iznijela i elaborilala preliminarni izvještaj i rezultate posjete Komisije stručnjaka.

– Kao najveći rezultat posjete Komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini možemo istaknuti, da će Univerzitet “Džemal Bijedić” biti predložen za dobijanje pune akreditacije. Ovom prilikom zahvaljujemo svim osobama, organizacijama, firmama i svim našim partnerima koji su učestvovali u procesu akreditacije Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, navodi se na kraju saopštenja UNMO.

(STUDOMAT.ba)