Zlatna pravila poslovnog ponašanja: Kako komunicirati sa kolegama i saradnicima?

Naučite kako svojim ponašanjem ostaviti odličan dojam o sebi.


Osnovni princip koji važi u životu i u poslovnom bontonu je da osobi sa kojom komunicirate morate pokazati da vodite računa o njoj, isto koliko i o sebi. Osnovni princip dobrih poslovnih manira je pažjivo uvažavanje interesa i osjećanja drugih, piše Mladiinfo.me. Ovo ne znači da treba da budete strogi, kada je to potrebno ali i ne i neposlovni, jer niko ne voli i ne poštuje osobe koje se ponizno ulaguju i laskaju kolegama i saradnicima.

Advertisements

Svojim ponašanjem treba da pokažete da posjedujete prave ljudske vrijednosti koje služe kao osnov za poštovanje drugih.

Ako ste u situaciji da morate da otpustite i kaznite nekog osim fer i doslednog ponašanja, treba da pokažete poštovanje prema toj osobi i pristupite sa razumijevanjem osvrćući se na njene lične probleme.

Oblici poslovnog ponašanja, koji dokazuju da vam je stalo do poštovanja prema drugima sažimaju se u riječ IMPULS.

Izgled – pokušajte da u svom poslovnom ponašanju istaknete ono najbolje. Jako je važan fizički izgled odijevanje, ponašanje, način držanja tijela. To su sve stavke koje koje su od vitalnog značaja, da biste postigli dobar utisak među kolegama.

Advertisements

Maniri – nikada se ne ponašajte sebično. Maniri su modeli ponašanja koji osobi sa kojom kontaktirate pokazaju kakvo ponašanje može očekivati od vas. Ne smijete biti grubi, sebični, nekontrolisani, nelojalni prema drugima i kompaniji.

Poštenje – ponašajte se iskreno i pošteno. Samo takvo ponašanje može zaslužiti povjerenje osobe sa kojom komunicirate. Takva reputacija se stiče dugo, a gubi se vrlo lako. Zlatno je pravilo da se poštenje ne dovodi u pitanje, nema te kamuflaže koja sakriti nedostatak poštenja.

Uvažavanje – posmatrajte sebe očima drugih. Uspješni pregovarači često razrade scenario o potezima suprotne strane, prije nego se sastanu. Cilj je jasan, potrebno je spremno reagovanje na nove predloge i inicijative, ako dođe do njih.

Ličnost – iskažite sopstvene kvalitete.

Stil i takt – razmislite prije nego nešto kažete. Stil i takt imaju ulogu čuvara koji nas štiti od nepromišljenih izjava i postupaka. Neprijatne stvari je takođe potrebno formulisati na prihvatljiv način. Ako niste sigurni šta da kažete onda je najbolje da ne govorite ništa.