Završena međunarodna naučna konferencija “Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU”

Jučer je u Mostaru završila druga dvodnevna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku Uniju", koja je organizovana u partnerstvu tri Fakulteta (Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici).


Moderator dvije sesije drugog dana Konferencije bio je prof.dr. Jozo Čizmić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Advertisements

Proces evropskih integracija zahtijeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, institucionalnog okvira i pravnog sistema s ciljem dostizanja evropskih standarda u svim oblastima. Postoje velike razlike u nivou razvijenosti pojedinih zemalja koje su involvirane u integrativne procese. Međutim, zajedničko za sve zemlje, pa samim tim i za Bosnu i Hercegovinu, je jedinstvena politička volja da ekonomski razvoj bude apsolutni prioritet i postojanje institucija pomoću kojih se to realizuje.

Na konferenciji je izloženo 40 (od ukupno 60) uspješno recenziranih radova autora iz BiH i zemalja regiona, koji su apostrofirali pravno-ekonomske barijere procesa integracije BiH u EU, te dijagnosticirali moguće pravce djelovanja sa ciljem optimalnog preciziranja aktivnosti koje će rezultirati nešto lakšem pristupu Bosne i Hercegovine integrativnim procesima EU.

Učesnici su iskazali zadovoljstvo organizacijom Konferencije i kvalitetom predstavljenih radova, koji će biti objavljeni u tematskim brojevima Revije za pravo ekonomiju Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ i Zborniku radova Ekonomskog fakulteta navedenog univerziteta.

Na kraju Konferencije su doneseni zaključci i prijedlozi za unapređenje i ubrzanje pravnih i ekonomskih reformi u BiH na putu prema Evropskoj Uniji, koji će biti upućeni svim relevantnim institucijama.

Organizatori Konferencije se zahvaljuju poslovnim partnerima i prijateljima, sponzorima manifestacije, svim medijima koji su podržali konferenciju, te svim referentima koji su uzeli učešće na Konferenciji, te s ponosom najavljuju nastavak uspješne saradnje i početak pripremnih aktivnosti oko organizacije treće međunarodne konferencije, koja će biti upriličena naredne godine.

(STUDOMAT.ba)